Návštěvníkům bude sloužit nová audiovizuální technika a mohou se těšit i na rozšíření expozice.

Nová expoziční místnost bude věnována rozvoji barokní hudby v Klatovech v 17. a 18. století. „Budeme spolupracovat s místními hudebníky, protože chceme, aby expozice byla doplněna konkrétními ukázkami,“ přiblížil předseda spolku Klatovské katakomby a klatovský místostarosta Václav Chroust.

Další nová část expozice představí návštěvníkům katakomb konkrétní historické osobnosti. „Expozici rozšíříme do jedné z menších vstupních krypt a návštěvníci se tam budou moci prostřednictvím moderních audiovizuálních metod seznámit s některými významnými a zajímavými osobnostmi barokních Klatov. Myšlenka expozice katakomb je původně postavena na tom, že bychom chtěli dát objektivní informace o barokních Klatovech a zároveň jsme z propadliště času chtěli vytáhnout některé zajímavé osobnosti, které v Klatovech působily. I proto děláme konference Barokní jezuitské Klatovy, barokní noci a chtěli bychom, aby i v katakombách kromě Anežky Kunhuty Příchovské, která už tam stojí coby model, oživili i některé další osobnosti. Které to budou, necháme zatím jako překvapení, ještě to není úplně rozhodnuto,“ nastínil Chroust.

ZA PROVOZU

Celkové náklady budou téměř tři miliony korun, spolek na rekonstrukci získal zhruba devadesátiprocentní dotaci z Integrovaného regionálních operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví. Práce na modernizaci audiovizuálního vybavení a příprava nových expozic se uskuteční během příštího roku bez přerušení návštěvnického provozu.

Už v letošním roce byla dokončena plánovaná rekonzervace ostatků uložených v katakombách. „Práce přišly na zhruba 500 tisíc korun, podle předběžné zprávy jsou všechny ostatky v pořádku. Šlo o rekonzervaci, která se podle plánu zpracovaného odborníky na mumifikaci už před rokem 2010 má dělat každých pět let. Nicméně teď to bylo po šesti až sedmi letech z toho důvodu, že předchozí léta byla poměrně suchá, nebylo tedy nutné za každou cenu dodržet pětiletou periodu,“ vysvětlil Chroust.