Expozice v klatovských katakombách doznala během let 2021 a 2022 úprav. „V rámci nich byl zlepšen obsah některých vitrín, ale zejména byly některé věci doplněny. „V nově otevřených kryptách jsou k vidění tři krátké filmy, v jednom vystupuje Albert Chanovský, zakladatel koleje, v druhém Bohuslav Balbín, který v Klatovech dvakrát pobýval a napsal zde slavnou Obranu národa slovanského, zvláště pak českého, a třetím je Václav Matěj Kramerius, zakladatel České expedice a první český novinář. V dolní části u studánky jsme vytvořili tzv. rozšířenou realitu. Jde o vychytávku moderní doby, kdy návštěvníci využijí své chytré mobily a po načtení QR kódu se propadnete do časů dávno minulých a vidíte, co v místech, ve kterých se pohybujete, dříve bylo. Jde o místa sklepů bývalých měšťanských domů,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust..

Objevené ostatky

Nově jsou v katakombách vidět ostatky pravděpodobně jezuity, které byly objeveny během prací. „Jde o muže, který byl pohřben v klatovských katakombách, a my jsme se rozhodli nechat ho na místě, kde byl, a upravit kryptu k daným potřebám,“ poznamenal Chroust.

Avon pochod v Klatovech 2022.
Avon pochod opět prošel ulicemi Klatov, byl zasazen keř a vypuštěny holubice

Rozpočet na práce po oba roky byl 4,4 milionu korun, podařilo se ale získat dotaci, která pokryje 95 % výdajů. „Dělala se celková úprava expozice, za což bych chtěl poděkovat Jiřině Adámkové a Daně Haviárové a všem, kteří se na tom podíleli,“ dodal místostarosta.