„Vzhledem k tomu, že probíhá rozsáhlá rekonstrukce samotného jezuitského kostela, obávali jsme se, zda návštěvníci katakomby nepominou. Bohudík se tak nestalo. Oproti roku 2018, kdy přišlo 45 287, jsme naopak zaznamenali nárůst návštěvnosti o 6,5 %,“ řekl předseda spolku Klatovské katakomby a místostarosta města Klatov Václav Chroust.

V katakombách byla vloni částečně obměněna technika a rozšířena expozice. „Návštěvnost však není pro katakomby prioritou, tou je naopak příležitost vyprávět příběh barokních jezuitských Klatov. Jsme rádi, že v obou případech jsme mohli využít prostředků evropských dotací. Bez této podpory by katakomby nebyly takové, jaké nyní jsou,“ řekl starosta města Rudolf Salvetr.

Katakomby jsou otevřeny celoročně, koncem dubna se uskuteční tradiční sympozium Barokní jezuitské Klatovy. Další významnou akcí bude pak oblíbená barokní svatojánská noc, která se bude konat v pátek 26. června.