Dobrovolní hasiči v Kašperských Horách se od soboty mohou pyšnit novou přístavbou hasičské zbrojnice, ale i novou cisternovou automobilovou stříkačkou MAN TGM 18.340.

„Z bývalé uhelny ke kotelně, která byla zrušena, jsme před časem vybudovali garáž pro naše zásahová vozidla. Hasičům ale chybělo další zázemí pro činnost, a tak město postavilo přístavbu k hasičské zbrojnici, kde vedle garáží máme nyní i věž na sušení hadic, klubovnu, sociální zařízení, sklad požární výzbroje a garáž pro velitelské vozidlo. Město pořídilo za pomoci dotací i novou automobilovou stříkačku, na kterou hasiči čekají již řadu let,” informovala starostka města Alena Balounová.

Hasičská přístavba stála město Kašperské Hory 3,3 milionu korun a cisterna pak 5,2 milionu korun. Zatímco přístavbu město hradilo plně ze svého rozpočtu, na cisternu přispěl Hasičský záchranný sbor jedním milionem korun a Plzeňský kraj pak dvěma miliony korun. Zbylé prostředky ve výši zhruba 2,2 milionu korun doplatilo město Kašperské Hory.

„Jsme moc rádi, že se podařilo přistavit zázemí pro hasičskou činnost a aktivity a že město Kašperské Hory má novou automobilovou stříkačku, která bude sloužit všem obyvatelům celého města a okolí. I když jsme městským sborem, má naše organizace, která ve městě působí od roku 1876, pouze 39 členů, 26 mužů a 13 žen. Věříme, že se podaří naše řady rozšířit i o další mladé členy, kteří se stanou pokračovateli staleté tradice našeho sboru,” říká velitelka SDH Kašperské Hory Jiřina Petrgáčová.

Kašperskohorští hasiči mají i jednotku JPO 2, která vyjíždí k požárům, technické pomoci či k dopravním nehodám zhruba patnáctkrát ročně. Nové vozidlo s plným vybavením pro veškeré případy pomoci jim nyní bude velkým pomocníkem.

„Jsem hasičkou od roku 1974. Za celá ta léta jsme do sboru nedostali nikdy nové auto. Vždy jsme dostali již používané, vyřazené a podobně. Teprve nyní se podařilo, že máme ve sboru k užívání úplně nové vozidlo, přizpůsobené našim podmínkám,” dodala starostka hasičů.

„Moc to hasičům z Kašperských Hor přeji. Jak nové auto, tak hasičskou přístavbu. Konečně se jim dostalo důstojného, moderního a vyhovujícího zázemí,” dodal host slavnostní akce Petr Nový, starosta SDH Janovice nad Úhlavou, který se události o víkendu také zúčastnil. V Kašperských Horách prý s hasičinou sám začínal a působil ve sboru.

Hasičské zbrojnici a novému autu požehnal za účasti hostů a zástupců okolních hasičských sborů páter Karel Hampl. O dobrou náladu se pak postarala hudební skupina Kůrovci.