Nezapomenutelný zážitek má za sebou skupina věřících z farnosti v Kašperských Horách. Ve Vatikánu se osobně setkali s papežem Františkem, který požehnal svaté obrazy pro kašperskohorský poutní kostel Panny Marie Sněžné.

S nápadem přišel jeden z kašperskohorských farníků a historik tamního Muzea Šumavy Vladimír Horpeniak. „Náš kostel Panny Marie Sněžné byl postaven podle ideového vzoru baziliky Santa Maria Maggiore v Římě. V římském chrámu je jedna z nejuctívanějších ikon Panny Marie na světě, obraz Salus Populi Romani, Ochránkyně římského lidu. Říkal jsem si, že jestli chceme být nějak spojeni s římským vzorem, měli bychom tady ten obraz mít. Pak jsem sledoval volbu nového papeže Františka a zjistil jsem, že nový papež hned několik hodin po svém zvolení šel právě do chrámu Santa Maria Maggiore, kde se před tím obrazem pomodlil. A právě v tom okamžiku mě napadlo, že nechám udělat kopii toho obrazu a necháme ji požehnat Svatým otcem," řekl Deníku Horpeniak. Do Vatikánu odvezli Kašperskohorští kromě kopie obrazu z římského chrámu ještě ikonu Krista, oba obrazy pak papež František požehnal při generální audienci na náměstí sv. Petra minulou středu.

Do Vatikánu vyrazil s Kašperskohorskými i jejich farář Tomas van Zavrel. „Řeklo by se, že myšlenka je to sice pěkná, ale je nemožné ji uskutečnit. A najednou jsme tam byli, stáli jsme blízko papeže a všichni máme nezapomenutelný zážitek, který už se asi nebude opakovat," shrnul své dojmy Zavrel. „Bylo to úžasné. Byla to historická událost i pro Kašperské Hory, nic podobného se v dějinách našeho města dosud nestalo. Je to posílené sepětí naší farnosti, poutního místa i celé Šumavy s Římem, se Svatým otcem," souhlasil Horpeniak.

David Kojan