Novotou už září spodní polovina náměstí v Kašperských Horách, jejíž oprava byla dokončena na začátku června. Práce v horní části v současnosti pokračují. Celé náměstí nakonec dostane novou dlažbu, veřejné osvětlení i zeleň.

Projekt revitalizace náměstí začali Kašperskohorští zpracovávat v roce 2003. „Náměstí bylo už ve špatném stavu, hlavně v zimě se objevovaly různé poruchy kvůli nestabilnímu podloží dlažby. Celkem jsme museli získat tři stavební povolení, byla nutná řada jednání kvůli kompromisům mezi dopravním řešením a požadavky památkářů. Na přípravě se podílel i Plzeňský kraj, kterému patří hlavní silnice vedoucí přes náměstí,“ popsala počátky projektu kašperskohorská starostka Alena Balounová.

Financování

Celkové náklady na opravu náměstí a další práce dosahují zhruba 56 milionů korun, z toho samotné náměstí přijde na 44 milionů, necelých šest milionů jsou náklady na archeologický průzkum a zhruba po třech milionech připadá na opravu vodovodu včetně přípojek k jednotlivým domům a s ní související rekonstrukcí zbývajících částí Baarovy a Fügnerovy ulice, která nebyla zahrnuta do opravy náměstí.

„Vzhledem k tomu, že náklady na akci značně přesahují rozpočet města, který bývá běžně 40 až 45 milionů korun, jsme museli shánět finanční prostředky. Podařilo se nám získat příslib dotace ve druhé výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, současně jsme jednali o vyšší podpoře s Plzeňským krajem, protože z ROPu jsme nezískali možných 92,5 procenta, ale pouze 11,9 milionu,“ řekla Deníku Balounová. Od kraje by nakonec měli Kašperskohorští získat příspěvek ve výši 12 milionů korun.

V první etapě byla opravena spodní polovina náměstí. „Vzhledem k tomu, že v našich podmínkách je stavební sezona podstatně kratší než v nižších polohách, jsme se rozhodli část projektu podporovanou z ROPu zredukovat na zhruba dvě třetiny plochy, abychom opravy stihli v souladu s podmínkami ROP a nezaskočilo nás třeba nepříznivé počasí nebo delší zima,“ vysvětlila starostka.

Archeologové

Značné komplikace znamenal archeologický průzkum, který se týkal hlavně už hotové spodní části. „Bohužel podle zákona o památkové péči, který je už z roku 1987, kdy pokud se něco stavělo, tak za státní peníze, je v současné době na stavebníkovi, aby strpěl a také zaplatil celý archeologický průzkum včetně konzervace případných nálezů. Přitom z nalezeného mu nic nepřipadne, všechny nálezy jsou majetkem kraje. Odhady ceny za průzkum přitom byly až ve výši 50 milionů, ze strany archeologů byly dokonce snahy celý projekt zmařit z důvodu, že hrubě zasahuje do archeologické situace náměstí,“ zlobí se Balounová. Plzeňskému kraji tedy připadl i unikátní nález téměř čtyř tisíc stříbrných mincí, ukrytých v první polovině 17. století.

Opravy náměstí využili Kašperskohorští i k rekonstrukci schodišť u kostela sv. Markéty, který je majetkem církve. „Opravy objektů, které nejsou majetkem města, nám umožňuje program ministerstva kultury pro obce, které mají městskou památkovou zónu. Tak byly například spolufinancovány výměny střešní krytiny měšťanského domu na náměstí nebo statické zabezpečení a odvodnění kostela Panny Marie Sněžné. Letos, i s ohledem na rekonstrukci náměstí, jsme opravili vnější schodiště kostela sv. Markéty,“ vysvětlil předseda kašperskohorské skupiny regenerace městské památkové zóny Zdeněk Svoboda.

Oprava celého náměstí by měla být dokončena do 30. listopadu letošního roku.