Cílem projektu spolupráce se školou v hlavním městě Turecka je hlavně procvičování angličtiny. Do projektu se zatím zapojily šestá třída kašperskohorské školy a třetí a čtvrtá třída školy ve Strašíně, která pod ZŠ Kašperské Hory patří. Do konce letošního roku je projekt rozdělen do několika fází. „Za sebou už máme představování dětí, kdy se děti navzájem natočily na video. Byla to pro ně zajímavá zkušenost, zjistily, že mluvit naživo na kameru, navíc anglicky, není tak jednoduché, jak si myslely. Dalším krokem bylo představení školy. Děti školu nafotily, potom jsme dělali popisky k fotografiím, popsali jsme rozvrh hodin a podobně,“ popsala první fáze projektu jeho autorka Jiřina Helíšková, která spolupráci s tureckou školou domluvila na semináři v Anglii. „Na kurzu jsem se setkala s kolegyní z Turecka, která měla zájem o navázání spolupráce, takže jsme se domluvily a po návratu do svých škol jsme projekt rozjely,“ vysvětlila.

Spolu s procvičováním anglického jazyka poznávají děti jinou kulturu. „Stejné výstupy máme od tureckých dětí, takže jsme dostali prezentaci, která představuje tureckou školu a v nejbližších dnech budou děti připravovat otázky, aby se zeptaly tureckých dětí na to, co je zajímá, co třeba v jejich prezentaci nebylo. Projekt propojuje výuku angličtiny a zájem dětí o nové kamarády a poznání jejich země. Děti se učí chápat odlišnou kulturu a mám radost, že se jim to opravdu daří,“ doplnila Helíšková.

Některé odlišnosti kašperskohorské děti překvapily, například školní uniformy. „Mají speciální oblečení,“ vzpomněla si na jednu odlišnost šesťačka Marie Motlová. „Stejnokroje,“ vysvětlila její spolužačka Kamila Suchá. „Mají na lavicích ve škole ubrusy,“ divila se další žákyně ze šesté třídy Jesika Puškárová. Dalším rozdílem je velikost třídy, turecká škola má ve třídách až padesát žáků. „Mají větší třídy, zajímalo by mě, kolik jich tam vlastně je,“ připravoval si otázku na své turecké kamarády Jan Hřimnáč.

„Do konce školního roku chceme ještě nacvičit nějakou místní pověst nebo pohádku, v angličtině ji natočit a poslat. Na další školní rok připravujeme celoškolní projekt týkající se zdravého životního stylu a tomu bychom se věnovali i s tureckými dětmi,“ nastínila Helíšková další plány.

Dalším cílem projektu je zviditelnění samotné školy. „Chceme ukázat, že i malá vesnická škola, jako ve Strašíně nebo v malém městě, v Kašperských Horách je schopná vytvořit zajímavý projekt, stejně jako velké školy ve městech. V současnosti řešíme totiž problém úbytku dětí, kdy pro ně rodiče hledají nějaké lepší vzdělávání ve městě, ačkoliv my jsme dětem schopni poskytnout naprosto srovnatelné podmínky,“ řekla Deníku Helíšková.