KAŠPERSKÉ HORY

Zavítat můžete například do Kašperských Hor, kde se letošní pouť koná ve dnech 4. až 7. srpna. „Na nově opraveném náměstí se bude v sobotu i v neděli konat staročeský jarmark, v sobotu od 14 hodin se tam uskuteční také první ročník setkání harmonikářů. Další program bude na Žižkově náměstí. V sobotu večer se můžou účastníci těšit také na pouťovou zábavu. V neděli čeká v parčíku pod kinem na děti od 14 hodin pohádka O veliké řepě v podání divadla Pohoda, po pohádce tam vystoupí mladá rocková skupina Megabit,“ pozvala na pouť Lucie Valentová z městského infocentra. Chybět nebude ani sport, v sobotu se od 13 hodin koná na fotbalovém hřišti turnaj v malé kopané – Memoriál Jana Předoty.

O vlastním svátku Panny Marie Sněžné – v pátek 5. srpna - bude v poutním kostele Panny Marie Sněžné od 18 hodin P. Petrem Koutským sloužena staroslověnská byzantská liturgie, kterou doprovodí zpěváci chrámových sborů z Radomyšle a Prahy.

„Zvlášť bohatý program je přichystán na sobotu 6. srpna. Už v 17 hodin začnou v hlavním kostele na náměstí „hudební nešpory“, ve kterých se budou střídat modlitby se skladbami starých mistrů v podání Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov. Za doprovodu žesťového souboru se pak seřadí procesí se sochou Madony, korouhvemi i družičkami, které bude směřovat k poutnímu kostelu. Je třeba poznamenat, že tradice poutního procesí se obnovuje opět po téměř deseti letech,“ uvedl Vladimír Horpeniak z Muzea Šumavy Kašperské Hory, a dodal, že při slavnostní bohoslužbě v poutním kostele od 18 hodin zazní Missa antiqua pro sbor, žestě a orchestr současného skladatele Wolframa Menschicka v podání Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov a Rejchova komorního sboru z Chudenic.

VELHARTICE

Hrad Velhartice chystá na pátek a sobotu 5. a 6. srpna vždy od 19 hodin - Večerní divadelní prohlídky na téma „Prokletí velhartických pánů“. Na návštěvníky čekají oblíbené noční prohlídky, při nichž se setkají se všemi významnými vlastníky velhartického hradu. Letos netradičně trasa povede hradem i zámkem zároveň. Vstupenky je nutné si předem rezervovat na tel. čísle 376 583 315.

SLATINA

V sobotu 6. srpna se chystá SLATINSKÝ PATNÍK – kamenické slavnosti ve Slatině u Horažďovic. Na programu je v 10.00 hodin zahájení, kamenická historie ve Slatině, ukázka původních kamenických postupů, společenský program, hudba, zábava, soutěž v opracování patníků, v 18.00 hodin vyhodnocení soutěže, od 20.00 hodin kamenická veselice s hudbou a tombolou.

CHLISTOV

V sobotu 6. srpna se od 15 hodin uskuteční v Chlistově na Klatovsku druhý ročník pivního triatlonu nazvaného 2. Chlastovský xtreme pivni triatlon. Závod této sportově–společenské akce začně v 15 hodin na koupališti v Chlistově a cíl bude v hospůdce U Špejlíka. Na závodníky čeká 111 metrů plavání, 11 kilometrů jízdy na kole a jeden kilometr běhu. K tomu všemu je zapotřebí vypít čtyři piva.

VŘESKOVICE

Vřeskovice budou v sobotu patřit dobrovolným hasičům. Hasičská soutěž O putovní pohár starosty obce Vřeskovice se uskuteční 6. srpna od 13 hodin na louce za bývalým kluzištěm. Soutěž se uskuteční na 2B hadice podle pravidel ZČHL a Extraligy ČR. Hlavní cenou je sud piva.

LOMEC

Také Lomec u Klatov obsadí hasiči. Mládežnické hasičské kolektivy se zde utkají ve stejný den od 13 hodin.