Hrad Kašperk střeží Šumavu už od poloviny 14. století. Jeho západní věž kryje torzo původní cihelné střechy, tzv. helmice, jež pamatuje éru zakladatele Karla IV. Jenže po více než 660 letech je materiál za hranicí své životnosti. Zvětralé cihly se drolí, vzácné střeše hrozí zánik. Kašperk je nejvýše položeným královským hradem, autentickou gotickou památkou a ukázkou hradního stavitelství doby Karla IV. Jistě nejvzácnější dochovanou stavební konstrukcí je právě torzo cihelné střechy na západní věži. Přežila ničivé středověké požáry, orkány i stovky šumavských zim. Je vystavena extrémním povětrnostním podmínkám ve výšce přes 900 metrů n. m. i neúprosně plynoucím staletím. „Chceme ji uchovat dalším generacím! Letos ji hodláme úplně přestřešit novým krovem a šindelovou krytinou, čímž ji účinně ochráníme před hrozící zkázou. Celou akci chceme uskutečnit v září a říjnu. Pomůžete nám?," vyzývá kastelán hradu Václav Kůs.

Cihlová střecha vynikala odolností proti ohni. Hrady se totiž během středověkých obléhání útočníci pokoušeli zapalovat. Neobvyklá krytina byla i prostředkem reprezentace panovníka, jeho moci a majestátu. Torzo cihelné helmice se na Kašperku dochovalo ze 3/5 původní výšky, vnitřní líc skýtá k vidění ještě rozsáhlé zbytky původní středověké omítky. Cihelné střechy byly původně na obou kašperských věžích. Na věži východní se ta původní zhroutila neznámo kdy. Nyní ji kryje střecha novodobá, dřevěná.

Peníze, kterými lidé přispějí, mají jasný cíl využití. „Vybrané peníze poslouží na dofinancování úplného přestřešení cihelné helmice novým krovem, jenž by měl už letos účinně chránit zachované torzo cihelné helmice. Navržený krov bude mít tvar stanové střechy, který dle zaměření zachovaného torza měla i původní střešní konstrukce. Krytina bude stejně jako na střeše východní věže provedena z dvojitě kladeného štípaného šindele. Na každé straně bude zřízen pultový vikýř se sklopnými okenicemi. K projektu zastřešení byla vydána všechna nezbytná stanoviska a stavební povolení. Koncem dubna 2024 byl vybrán zhotovitel. Hlavní část prací se uskuteční po letních prázdninách, v září a říjnu. Celkový a konečný rozpočet je 6 000 000 Kč. Dva miliony nám letos poskytl díky své mimořádné dotaci Plzeňský kraj. Další dva miliony jsou ze zisků návštěvního provozu samotného hradu. Zbývající třetinu se pokoušíme získat prostřednictvím veřejné sbírky, jež běží výhradně na Donio.cz," informoval kastelán.

Hrad Kašperk je už přes 400 let vlastněn městem Kašperské Hory. Jde o nestátní otevřenou památku se zdrojem příjmů omezeným na výdělky z provozu pro veřejnost. Na běžnou údržbu a nezbytné opravy si je hrad z dlouhodobého hlediska schopen samostatně vydělat.

„Pokud se nevybere cílová částka, střechu se před zimou nepodaří postavit celou. Nový krov bude provizorně zakryt, a budeme dál shánět a vydělávat peníze na její dokončení," poznamenal Kůs.

close Nákres střechy pro věž hradu Kašperk. info Zdroj: se svolením Hradu Kašperk zoom_in Nákres střechy pro věž hradu Kašperk.

Pokud se vybere více než cílová částka, stane se další významnou stavební akcí na Kašperku dozdění chybějící jižní hradby nádvoří. Vybrané prostředky navíc budou použity pro jeho dostavbu. Třicet metrů dlouhý úsek zdiva chybí už několik staletí. Dostavbou se poprvé po mnoha letech zcelí hradební obvod zdiva, a zároveň bude zachován výhled jižním směrem, protože zdivo bude jen cca 50 cm nad úroveň vyvýšeného terénu nádvoří. Projektová dokumentace je připravena a schválena orgány památkové péče.