Pouzdro bylo na Městském úřadě v Měčíně, kam Radkovice spadají, otevřeno, a tajemný obsah spatřil po 35 letech světlo světa. Písemnosti nalezené v pouzdře pocházejí totiž z roku 1975, kdy se kaplička v Radkovicích naposledy opravovala.

„Tento nález nás nepřekvapil, protože jsme čekali, že se něco podobného při opravě může objevit. Dříve se totiž běžně dělalo, že při opravách památek se něco ukrývalo do zdiva, krovů nebo věžiček,“ říká starosta Měčína Stanislav Skala.

„Do pouzdra jsem se dostával poměrně těžko. Nakonec schránka přece jen povolila a já vytáhl v igelitu uložené dokumenty. Byl to dobový tisk z roku 1975. Týdeník Nové Klatovsko z 16. 5. 1975, Zemědělské noviny, deník Pravda, Nová doba, deník Sport a dětský časopis Mateřídouška. Dále zde byla uložena ručně psaná zpráva o dění v Měčíně v těchto letech,“ popisuje nález z kapličky Skala. Z nalezeného ručně psaného záznamu víme například, že kaple byla postavena radkovickými občany v roce 1889 a poslední oprava byla prováděna v roce 1975. Vnější opravu – zednické práce – tehdy prováděli Radkovičtí svépomocí za vedení Františka Maršálka z Radkovic. Střecha kaple byla zhotovena nová a byl dodržen její původní styl. Klempířské práce prováděli klempíř Ludvík Čihák z Prahy, klempíř Václav Dobízl z Měčína a pomocní klempíři Zdeněk Duchek z Měčína, Václav Skala z Čižic a Pavel Dobízl z Měčína.

„V zápise byly i zajímavosti z obce. Je tam například uvedeno, že v roce 1961 byla v Radkovicích zrušena škola. Budova byla prodána JZD (jednotnému zemědělskému družstvu) a byla v ní zřízena družstevní kuchyně, která uvařila denně 200 obědů. Další zajímavostí, která by mohla lidi zajímat, je, že na podzim roku 1961 byla zřízena autobusová linka Radkovice – Měčín. Touto linkou se dopravovaly děti do ZDŠ v Měčíně. Autobus jezdil 2 x denně, a to ráno v půl osmé do Měčína a ve čtyři odpoledne zpět do Radkovic. V roce 1974 se autobusové spojení rozšířilo na deset spojů denně včetně linky Radkovice – Klatovy a zpět,“ prozrazuje člen kulturní komise města Měčín Zdeněk Zástěra.

„Kovová tuba se do kaple v Radkovicích znovu navrátí, a to nejen s historickými záznamy, ale i s aktuálním vydáním Měčínských novin, přibalíme denní tisk a nějakou zprávu o současnosti Měčína,“ dodal starosta Skala.