Kapacity klatovských školek pro všechny děti ani pro nadcházející školní rok stačit nebudou. I přesto, že byly od února otevřeny tři nové třídy, všechny děti, které přišly k zápisu, do mateřské školy nenastoupí.

„Od prvního února jsou otevřeny všechny tři nové třídy, kde přibylo padesát míst, čili ve všech školkách dohromady máme k dispozici 870 míst v 35 třídách. Všechny nové třídy jsme zdárně vybavili a děti do nich nastoupily. V únoru se konal zápis do mateřských škol, ke kterému se dostavilo 329 dětí. Na základní školu nám odchází 245 dětí, čili můžeme naplnit jen tato místa, která se uvolní,“ informovala ředitelka klatovských školek Dagmar Brunnerová.

K zápisu přišli i rodiče s malými dětmi, kterým nebyly ani dva roky. Tuto možnost totiž nabízí nový zákon. „My zpravidla přijímáme děti až od tří let, které mají samozřejmě přednost před těmi mladšími, kterých bylo 32 a které se letos k zápisu také dostavily. Máme 52 dětí matek na mateřské dovolené a dětí mladších tří let, které zatím nemáme kam umístit. Situace se může kdykoliv změnit, protože se stává, že některé děti do školky nenastoupí, a místa se uvolní. Se všemi rodiči jednáme individuálně a domlouváme další možnosti,“   vysvětlila Brunnerová.

Město neplánuje výstavbu jeslí pro děti mladších tří let. „V loňském roce vložilo  finanční prostředky do rozšíření  kapacity mateřských škol na třech pracovištích. Vzhledem k počtu dětí, které chodí k zápisu, město přemýšlí i o dalších možných variantách. Po zápisech dětí  pro školní rok 2012/2013 je možné konstatovat, že dle platných kritérií mateřských škol nastoupí od září všechny děti ve věku tří let a děti zaměstnaných matek,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.

Rodiče jsou ve většině případech s rozhodnutím školek spokojeni. „Myslím si, že ve školkách rozhodují o přijetí dětí spravedlivě. Dávají přednost těm dětem, jejichž maminky mají práci, a ne těm, jejichž maminky jsou například na mateřské dovolené a chtěly by starší dítě jen odložit do školky, aby se o něj nemusely starat. Je dobře, že se město snaží kapacity rozšiřovat, protože dětí je stále více,“ řekla Deníku Denisa Mertlová z Klatov.