Poprvé v historii Hrádku u Sušice a Tedražic se tamní obyvatelé dočkají kanalizace a čistírny odpadních vod. Při stavbě za zhruba sedmdesát osm milonů korun bude položeno přes čtrnáct kilometrů potrubí a vybudováno tři sta dvanáct domovních čerpacích jímek.

Stavební práce začnou v pondělí 1. srpna, včera byla celá investiční akce slavnostně zahájena na hrádeckém zámku. „Slavnostní zahájení jsme ještě u žádné stavby nedělali, ale v tomto případě jde o největší investici v historii obce a troufnu si říci, že i největší vodohospodářskou investiční akci na Sušicku,“ vysvětlil starosta Hrádku Josef Kutil.

Na projekt získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí. „Podíl obce bude dvacet osm milionů korun. Nějaké finanční prostředky jsme našetřili, zbytek budeme financovat s pomocí úvěru. Stavbu jsme se rozhodli zahájit ještě před podpisem smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí, která je sice schválena, ale musí ještě projít administrativním „kolečkem“. Před příchodem zimy totiž potřebujeme stihnout zejména zemní a betonářské práce, jinak bychom ztratili celý rok,“ doplnil Kutil. Fyzicky by mělo být kompletní odkanalizování Hrádku a Tedražic i společná mechanicko – biologická čistírna odpadních vod hotové do konce příštího roku. Poté bude následovat jedenapůlroční zkušební provoz, definitivně by akce měla být zakončena v roce 2014.

Pro Hrádek je kanalizace novinkou. „Pouze v některých částech obce máme dešťovou kanalizaci, jinak jsou ve všech částech obce jímky na vyvážení. Současný stav je nevyhovující i z hlediska zákona. Pokud bychom se do této akce nepustili, šetřili bychom na úkor budoucích generací,“ popsal důvody pro stavbu kanalizace starosta.

Oslovení obyvatelé Hrádku novou kanalizaci chválí, přivítali by ovšem ještě rozšíření dešťové kanalizace. „Nová kanalizace nám samozřejmě pomůže a jsem ráda, že bude, ale dešťová kanalizace tady chybí. Když prší, teče všechno po silnici, máme vodu na dvoře, na zahradě i ve sklepě,“ řekla Deníku Irena Jobová, která bydlí v Hrádku u hlavní silnice na Sušici. „Stavbu kanalizace vítám, je zapotřebí, ale ještě by to chtělo nějak „vyřídit“ tu dešťovou,“ souhlasila její sousedka Marie Berková.