Jejím cílem je z čistého města postupně vybudovat ještě čistější město.

„Tato služba umožňuje občanům, aby prostřednictvím svého mobilního telefonu s fotoaparátem nebo pomocí e-mailu odeslali na městský úřad fotografii místa, které narušuje veřejný pořádek a čistotu města. Může jít například o rozbitou lavičku, rozbitý chodník, neudržovanou zeleň, nefunkční veřejné osvětlení, skládku odpadu a podobně,” vysvětlil vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Klatovy Milan Jarošík.

Takovou zprávu lidé zašlou jako MMS zprávu z mobilního telefonu na číslo 736 303 304 nebo na e-mail mms@mukt.cz. Pro jednoznačnou identifikaci je nutné připsat do doprovodného textu údaje, které přiblíží daný problém (název ulice, označení veřejného prostranství apod.).

Při odesílání přes multimediální zprávu je nutné do předmětu napsat povinný parametr IK KLATOVY P (IKmezeraKLATOVYmezeraP).

Fotografie bude přijata do informačního systému radnice. Odpovědní pracovníci označí datum přijetí a osobu či subjekt odpovědný za zjednání nápravy. Pokud nebude fotografie porušovat zákon na ochranu osobních údajů, bude umístěna na stránky města. Po vyřešení problému bude k fotografii připsán datum a výsledek řešení.