Pacientům Sušice slouží od včerejšího dne zcela nový moderní rentgen. Ten je umístěn v prostorách polikliniky na náměstí Svobody. Na jeho zakoupení získala Nemocnice Sušice, o.p.s., finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to ve výši 990 tisíc korun. Zbylých 75 tisíc korun zafinancovala nemocnice ze svého.

Zastaralý přístroj

„Původní rentgen byl nevyhovující. Celá řada jeho komponentů byla zastaralá, pocházela ze 70. let. Celý přístroj byl problematický hlavně z hlediska současných předpisů atomového zákona,“ uvedl primář radiodiagnostického pracoviště Nemocnice Sušice Jiří Voves. „Nový rentgen je multipulsní přístroj, který umožňuje krátkou expozici. Zároveň odpovídá modernímu standardu, který se od podobného přístroje očekává,“ dodal Voves.

Současně s instalací nového přístroje se prostory radiodiagnostického pracoviště na poliklinice kompletně zmodernizovaly.

Pacienti si pochvalují, že nemusí, pokud jsou odkázáni na rentgen, docházet až do objektu sušické nemocnice, ale že mohou využít právě nového rentgenu v objektu polikliniky na náměstí. „Myslím, že je dobře, pokud se do zdravotnictví investuje a kupují se stále nové a nové přístroje. Už jsem několikrát musela na rentgen do nemocnice, tam je to šikovné, pokud jde o pacienta z oddělení. Ale pro mě bude šikovnější a hlavně blíž rentgen v poliklinice,“ potvrdila Deníku Růžena Řezáčová ze Sušice.

Moderní oddělení

Radiodiagnostické oddělení v prostorách polikliniky provozoval až do roku 2006 soukromý subjekt. Poté jej získala Nemocnice Sušice. „Koncem roku 2007 jsme zakoupili nový moderní ultrasonografický přístroj s vysokou rozlišovací schopností za 700 tisíc korun. Na nákup byly sdruženy finanční prostředky z nemocnice a z rozpočtu města Sušice,“ připomněl ředitel Nemocnice Sušice, o.p.s., Jiří Šedivý.

Vzápětí se ale objevila nutnost výměny dalšího přístroje – rentgenu. „Využili jsme možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, která poprvé nabízela i možnost čerpání z oblasti zdravotnictví. Celou projektovou dokumentaci připravil malý realizační tým složený ze zaměstnanců nemocnice,“ dodal ředitel. Spolu s pořízením rentgenu se zvažovala i modernizace rentgenového pracoviště na poliklinice.