Sbor dobrovolných hasičů v Černíkově měl v roce svého založení třicet členů. Založen byl jako „Dobrovolný sbor hasičský a ochranný v Černíkově“ roku 1893 a patřil mezi první v blízkém okolí. Začleněn byl do Kdyňské hasičské župy. „Už v prvních třech letech své existence zasahoval při čtyřech požárech. Ve výzbroji měl jednoproudní čtyřkolovou ruční stříkačku se sacím zařízením. Délka hadic 120 m, sání 4 m, žebříky, sekery, háky, lezecké pasy a např. i píšťaly (podle počtu asi každý). Sborové hodnosti - velitel, podvelitel, lezec, bourač, stříkačník, trubač…,“ vzpomíná historii sboru její současný starosta Jan Pernikl.

V současnosti mají Černíkovští hasiči 40 členů, včetně mládeže a žen. „Ve výzbroji zásahové jednotky je cisterna CAS 32 RTO a stříkačka PPS 12 na podvozku s příslušenstvím. Cisterna je udržována jako záloha k potřebnému výjezdu na vyžádání HZS. Poslední zásahy, které má náš sbor na svém kontě, byly v roce 2004, kdy šlo o dva požáry v Černíkově, v roce 2005 požár stohu ve Slavíkovicích, 2006 požár hnojiště, 2007 požár v lese na Doubravě,“ pokračuje Pernikl.

Družstvo mužů se každoročně zúčastňuje okrskových soutěží, na kterých v posledních dvou letech vítězí.

Hasiči organizují i sběry železného šrotu, brigádnickou pomoc prořezávkou mezí a cest obci i místní firmě Podhoran Černíkov a.s. Přispívají i kulturnímu vyžití obce. Pravidelně pořádají své bály, pouťové zábavy, dětská odpoledne a v posledních dvou letech sestavili i divadelní ochotnický spolek Černoch.
„Snad by byli nebo jsou, jestli se na nás odněkud dívají naši předchůdci na nás hrdí,“ dodal Pernikl.

Dalším sborem působícím na Černíkovsku je Sbor dobrovolných hasičů v Rudolticích.

„Naše organizace vznikla v roce 1954 a v současné době máme 22 členů. Účastníme se pravidelně soutěží v okrsku, kde se držíme na slušné úrovni,“ říká starosta sboru Josef Písařík. Také hasiči v Rudolticích se podílejí na údržbě obce a kulturním životě.

„Stavíme tradičně májku, pořádáme den dětí,“ pokračuje Písařík.

Poslední pomocí sboru byly záplavy na konci května letošního roku, kdy hasiči pomáhali s čerpáním vody ze sklepů a v další činnosti.
Třetím sborem jsou hasiči ve Slavíkovicích.

„Náš sbor má 55 členů, a to muže, ženy i děti. Mezi největší akce, které pořádáme, patří je již tradiční „Pouťový pohár“. Letošní akce byla zároveň okresní oslavou sv. Floriána. Soutěže se zůčastnila družstva s 23 historickými prapory, které se nesly v průvodu obcí,“ říká za SDH Slavíkovice Jiří Vogeltanz.

„Nejezdíme jen po soutěžích, ale pomáháme také obecnímu úřadu brigádami při úklidu a zvelebování naší obce a pokračujeme ve výstavbě požárního cvičiště. Zhotovily se přípojky elektřiny a postavila kůlna na požární věci, která slouží i jako prodejní stánek,“ řekl Vogeltanz.