„Ředitel Jiří Pour byl odvolán z funkce ředitele technických služeb proto, že byly opakovaně zjištěny nedostatky týkající se ekonomického provozu technických služeb. Rada města zároveň vypsala výběrové řízení na obsazení místa ředitele a dočasně pověřila řízením vedoucího městské zeleně Petera Pošefku,“ řekl Deníku místostarosta města Klatovy Jiří Štancl.

„Za odvoláním byly dlouhodobé záležitosti související například s náklady na zimní údržbu, které byly neprůhledné a stále se zvyšovaly. Rada města například bude dořešovat vyčíslení nákladů na zimní údržbu v tomto období. Dále chyběla jakákoliv operativnost zimní údržby, kdy se protahovaly cesty a chodníky v průmyslových zónách a ve městě se lidé bořili ve sněhu a ledu. Byly to sice drobnější věci a závady, které se ale za tu dobu nashromáždily,“ popsal důvody Pourova odvolání Štancl.

„Končím k 30. dubnu letošního roku. Nebyly mi sděleny žádné konkrétní důvody odvolání, a tak nebudu tuto situaci komentovat. Odcházím do důchodu,“ řekl Deníku Jiří Pour.