Návštěvníky čekal po prohlídce katakomb a průchodu jezuitskou kolejí s živými obrazy ze života sv. Jana Křtitele další program na nádvoří jezuitské koleje. Nechyběl ani barokní ohňostroj.