Jetenovičtí hasiči oslaví 100. výročí založení sboru. Sbor dobrovolných hasičů v Jetenovicích má dlouhou tradici, byl založen roku 1912. Na tuto slavnostní akci se již pomalu začínají připravovat.

Hasičský sbor má v současné době 63 členů, z toho 13 žen. Hasičská družstva se pravidelně účastní okrskových soutěží, kde sbor reprezentují družstva žen, mužů a poslední roky také velmi úspěšné družstvo veteránů. „Činnost hasičů v Jetenovicích je velmi rozsáhlá, protože je to jediná složka, která ve vsi působí. Jelikož v Jetenovicích není kulturní dům, pořádají hasiči vždy v lednu tradiční a velmi oblíbený bál v kulturním domě v Horažďovicích, pro domácí a okolní vesnice jede svozový autobus, na programu je předtančení, originální, proměnlivé půlnoční překvapení, k tanci a poslechu hraje oblíbená skupina Fatima. Díky sponzorům a příspěvkům hasičů je vždy připravena bohatá tombola čítající přes 500 cen. O oblíbenosti celého hasičského bálu svědčí velká návštěvnost, která se pohybuje kolem 500 spokojených účastníků,“ informoval náměstek jetenovického starosty SDH Luboš Makrlík.

Hasiči obnovili v roce 2005 masopustní průvod obcí, pořádají také každoroční stavění máje, který staví ručně, pro děti je připraveno opékání vuřtů a samozřejmě posezení všech u ohně. Další akcí, kterou hasiči v Jetenovicích obnovili, je výlet hasičů, o němž rozhodují vždy na své výroční schůzi formou anketních lístků. Navštívili tak již plzeňskou ZOO a plzeňský pivovar, absolvovali prohlídku historické části Prahy s průvodcem, navštívili město Krumlov a lanovkou vyjeli na Kleť, také navštívili ZOO ve Dvoře Králové, prošli si šumavské hvozdy a letošní rok se chystají do divadla nebo na muzikál do Prahy. První červencový víkend pořádají hasiči tradiční pouťovou zábavu v multifunkčním areálu na hřišti a doprovodný pouťový program v podobě fotbalu za účasti dvou ženských týmů, jednoho týmu žáků a týmu složeného z tamních fotbalových hvězd. Hned o týden později se koná turnaj v malé kopané. Poslední prázdninový týden pořádají hasiči rozloučení s létem, kde se pobaví malí i velcí.

„Hasiči se také ve spolupráci s obecním úřadem účastní různých brigád a úprav okolí v Jetenovicích. Za výše jmenovanou práci, ochotu a obětovaný čas, je potřeba všem hasičům, kteří se na akcích podílejí, poděkovat a pevně doufat, že v činnosti vydrží,“ dodal Makrlík.