Po šestnácti letech konečně začaly přípravné práce k dekontaminaci bývalého skladu pesticidů v Lubech. Usedlost, která byla do počátku devadesátých let minulého století využívána jako sklad pesticidů pro zemědělské účely, získali po restitucích v roce 1994 manželé Rychtaříkovi, v roce 1995 bylo průzkumem zjištěno, že část budovy je kontaminována organochlorovými látkami (organické látky obsahující chlor, například pesticidy DDT a Lindan).
Po prohraných soudech a neúspěšných jednáních s úřady pomohlo Rychtaříkovým sdružení Arnika. „V roce 2003 nám poradili, abychom se obrátili na Arniku. Sdružení nechalo zpracovat analýzy a posudky kontaminace, v roce 2007 se udělala petice, na jejímž základě pak Plzeňský kraj nechal zpracovat analýzu, která kontaminaci prokázala,“ uvedl Václav Rychtařík.

„Analýza prokázala vysokou úroveň znečištění v samotném objektu, především v místnostech, kde byly pesticidy skladovány a kde se s nimi manipulovalo. Dlouhodobý pobyt v objektu by znamenal karcinogenní riziko. V několika místnostech a v zeminách v prostoru dvora bylo potvrzeno i znečištění ropnými látkami. V podzemních vodách v okolí objektu byly naměřeny poměrně nízké koncentrace některých pesticidů, podobně i v povrchových vodách, kde kontaminace životní prostředí výrazně neznečišťuje, sanační zásah v okolí není nezbytně nutný,“ informoval Vojtěch Musil ze společnosti Dekonta, která zpracovala analýzu a pak i projekt dekontaminace. „Problém znečištění okolí by mělo vyřešit už odstranění ohniska, tedy dekontaminace objektu,“ doplnil Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika.

Pesticidy jsou znečištěny i okolní studny, obyvatelé jsou ovšem napojeni na vodovod, takže na ně nejsou odkázáni. „Okolní obyvatelé jsou pravidelně informováni o výsledcích rozboru podzemních vod z jejich studní, které provádíme dvakrát ročně,“ řekl Deníku vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Nebeský.

Na vyčištění objektu získal majitel za pomoci Státního zdravotního ústavu v Ostravě dotaci z Operačního programu Životní prostředí. „Budou odstraněny kontaminované podlahy a omítky, jde o více než sto tun materiálu, který bude zlikvidován ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. Ze dvora pak bude odtěženo 300 až 350 tun zeminy znečištěné ropnými látkami, část zeminy bude vyčištěna pomocí biologického rozkladu,“ popsal dekontaminaci Musil. Přípravné práce byly zahájeny koncem září, nejdelší bude biologické čištění dvora, které by mělo trvat zhruba jeden rok. Vyčištění přijde na zhruba 9,3 milionu korun, z toho 85 % pokryje dotace, 5 % zaplatí stát a 10 % majitel.

„Odnesl jsem to i zdravotně, půl roku po soudu v roce 1999 jsme měl náběh na infarkt. Kdybych věděl, co to vše bude obnášet, asi bych ten danajský dar nechtěl. Ale nechci, aby to odnesly další generace. Bez Arniky by se nám vyčištění skladu asi nepodařilo nikdy dosáhnout. Trvalo to sice déle, než jsem si myslel, ale nakonec se to povedlo,“ vyjádřil své současné pocity Rychtařík.