Cílem schůzky bylo zhodnocení spolupráce na projektech v období 2014-2020 a také informace o chystaných projektech a činnosti v následujících letech.

„V minulých letech byly úspěšně realizovány společné projekty pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Za všechny je nutno vyzdvihnout projekt Putování bez hranic srdcem Evropy, do kterého bylo zapojeno 21 obcí na obou stranách hranice. Přínos projektu lze spatřit nejen v jeho okamžitém dopadu, tj. alokaci finančních zdrojů do regionu, ale i v nastartování a posílení profesionální spolupráce všech zapojených subjektů, přínosu pro budoucí rozvoj cestovního ruchu a v celkovém posílení tradiční česko-bavorské spolupráce,“ sdělil koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

V příštím období chtějí zástupci obou stran navázat na uplynulé období a dále počítají se společnými projekty. Nechtějí ale spoléhat jen na dotace, které jsou mnohdy nejistým zdrojem příjmů. „Z tohoto důvodu pracujeme na společném rozvojovém dokumentu pro česko-bavorské příhraničí, který upřesní směr dalšího rozvoje. Bude se jednat zejména o cestovní ruch a jeho marketing. Území již je a nadále bude propagováno jako jeden turistický region Šumava – Bavorský les,“ vysvětlil Tachovský.

Region má již společné logo, internetový turistický portál Šumava-Bavorský les https://www.sumava-bavorskyles.cz/gabreta/, jsou vydávány společné materiály a je jednotně prezentován ve sdělovacích prostředcích, či na veletrzích cestovního ruchu. „V příštím období počítáme s tvorbou konkrétních přeshraničních produktů cestovního ruchu, jako jsou např. tematické stezky, putování po historii a památkách regionu, zaniklé obce, gastronomické putování po regionu a podobně. Zde počítáme i se zapojením podnikatelů. Kromě marketingu chceme sladit i základní investiční projekty infrastruktury cestovního ruchu. Toto je především v rukou jednotlivých obcí,“ uzavřel Tachovský.