Pracovní jednání ohledně projektu tzv. Lávkové cesty okolo Čertova jezera se konalo za účasti starosty Michala Šnebergra, ředitele šumavského parku Františka Krejčího a náměstka správy pro CHKO Pavla Hubeného na železnorudské radnici. Jednání se zúčastnili i zástupci Lesů ČR, na jejichž území stezka leží, a zástupce Plzeňského kraje.

Obnovu turistické stezky plánuje město v rámci projektu přeshraniční spolupráce Tierisch Wild, proti je ovšem Správa NP a CHKO Šumava. Na stezku získalo město dotaci sto tisíc eur, jednání se táhnou už tři roky.

„Očekáváme, že CHKO Šumava projeví větší vstřícnost. Stezka už existuje 130 let, v současnosti není přístupná pouze kvůli stanovisku CHKO. Na příští pátek je naplánováno jednání na kraji, kterého se zúčastním já jako zástupce města, zástupci národního parku, Lesů ČR a Plzeňského kraje, přizván by měl být i odborník na životní prostředí, který bude zpracovávat posudek. Od tohoto jednání pak už očekávám konkrétní výsledky,“ řekl Deníku Šnebergr.

(dk, hs)