„Tato rostlina je u nás geograficky nepůvodní, původem je ze západní části severní Ameriky. Nemá tady proto své přirozené nepřátele a snadno se šíří do vlhčích, chladnějších, ale slunných míst s kyprými půdami. Je invazní nejen pro nás, ale i pro evropské severské státy, jako Finsko, Švédsko, Norsko. Na seznamu invazivních druhů ji mají třeba i ve Švýcarsku,“ vysvětlila krajinná ekoložka Správy Národního parku Šumava Daniela Steinbachová.

Lupina je invazivní především díky tomu, že má obrovskou produkci semen s vysokou klíčivostí. Navíc semena dokážou v půdě dlouho čekat na vhodné podmínky – vyklíčí třeba i po deseti letech. Má ale i další vlastnosti typického invazivního druhu. Roste ve velkých trsech, v krátké době produkuje obrovské množství biomasy, díky množství listů a své velikosti. Vyrůstá také velmi brzy na jaře, takže ostatním rostlinám nedává moc šancí pro klíčení a následný růst. Uvádí se také, že vylučuje jedovaté alkaloidy, které nesvědčí ostatním druhům.

Lupina se dnes vyskytuje ve velkém množství na mnoha místech NP a CHKO Šumava, především v okolí sídel, zejména těch, kde bují nová výstavba, jako je Kvilda, Modrava, Filipova Huť nebo Stožec. Objevuje se ale už i daleko od zastavěných oblastí, především podél turistických cest a na zemědělsky obhospodařovaných loukách a pastvinách. Na Šumavě se už dostala i do přírodně cenných míst.

„K šíření lupiny přispívají i sami turisté, kteří ji utrhnou a poodnesou o pár kilometrů dál, kde se vysemení. To je velký problém. Lupina se musí vytrhat tak, aby nevypadávala semena, a musí se úplně likvidovat, a to buď v kompostárnách nebo spalovnách,“ řekla krajinná ekoložka NP Šumava Romana Roučková.

A právě o systematickou redukci lupiny mnoholisté se NP Šumava snaží. „Kromě biocidů všemi možnými prostředky – ať už pomocí dodavatelských služeb, zemědělců, svépomocí a nebo pořádáním akcí pro veřejnost a osvětou,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák a na závěr varoval všechny, kteří si lupinu pořizují coby okrasnou rostlinu do zahrádky. Měli by zajistit, aby se nešířila dále.