Kvůli opatřením nařizovaným vládou se ale tato akce letos konat nebude. Mrzí je to o to víc, že si letos připomínají již 110. výročí založení.

„Podle dochovaných dokumentů v květnu roku 1910 požádali místní včelaři c. k. místodržitelství v Praze o povolení své spolkové činnosti. Podle zakládajícího dokumentu ze 4. června 1910 byl spolek zaregistrován jako spolek nepolitický s tím, že nesmí politické činnosti ani vyvíjeti, aniž se jí zúčastniti. Jak vyplývá z dokumentů, starostou spolku byl zvolen Karel Mikuláš z Rohozna, jednatelem a zároveň pokladníkem Josef Bozděch z Janovic. Dalšími členy výboru byli Martin Drudík z Rohozna, Antonín Kostlivý z Veselí. Revizoři účtů Hugo Klein a Josef Kufner,“ uvedl předseda spolku Pavel Marcinko.

Včelaři každý rok informují, jaké byly výsledky spolku za stávající rok. Za dobu posledních zhruba deseti let na tom ale nebyli tak špatně jako letos, kdy nebyli schopni uspokojit ani poptávku svých trvalých zákazníků. „Počasí zatím nedokážeme ovlivnit a úplnou eliminaci včelích nemocí také ne,“ poznamenal Marcinko.

Ing. Josef Bernard
Bývalý hejtman Bernard podle policie covid-19 nešířil, případ odložen

Základní organizace včelařů v Janovicích nad Úhlavou registruje nyní 70 řádných členů, kteří mají v obvodu města a v 21 přilehlých obcích k 1. září 552 včelstev. „V roce 2020 vyprodukovali janovičtí včelaři 4 737 kg medu. To představovalo pouze 10,05 kg na včelstvo ze 471 produkčních včelstev, což je v porovnání s rokem 2017 jen zhruba třicetiprocentní produkce. V roce 2017 byla průměrná produkce na včelstvo 29,7 kg. V létech 2016, 2018, 2019 se výnos medu pohyboval kolem 15 kg na včelstvo,“ vyčíslil předseda a dodal: „Snad v příštím roce budeme schopni uspokojit poptávku po našem medu a budeme se moci sejít jako obvykle na tradičním Medovém odpoledni.“