Na objekt bývalého lihovaru je v letošním rozpočtu vyčleněno šest set tisíc korun. „Zastupitelstvo se shodlo, že v letošním roce uděláme úpravy venkovních prostor tak, aby nádvoří bylo využitelné pro pořádání různých akcí. Aby tam bylo možné uspořádat třeba vánoční trh, pouťový trh a podobně, aby tam byla k dispozici elektřina, voda. Kromě toho budou provedeny nejnutnější opravy budovy, půjde v podstatě o zakonzervování objektu a zabezpečení vnitřních prostor,“ informoval janovický starosta Michal Linhart.