V loňském roce se setkávali a seznamovali učitelé a společně plánovali akce pro děti a v uplynulém týdnu se poprvé setkali žáci obou spřátelených škol. „Třináct dětí z prvního stupně se po vyučování vypravilo do Německa, aby se zúčastnilo tamních masopustních oslav. Děti v kostýmech si prohlédly celou školu, zasoutěžily si s německými žáky a zhlédly kouzelnické vystoupení . Nechybělo bohaté občerstvení ani diskotéka. Někteří žáci navázali nová přátelství i přes jazykové bariéry a všichni se naučili několik základních slovíček v cizím jazyce. Děti strávily příjemné odpoledne, na které budou jistě dlouho vzpomínat,“ sdělila učitelka Masarykovy ZŠ Janovice nad Úhlavou Dagmar Petrmichlová.