Výstražnou protestní akci neodradila ani instalace dopravních značek zakazujících vjezd traktorů, které se objevily na konci týdne na silnicích v místech protestu. Zemědělci z Klatovska zablokovali spolu s dalšími zemědělci z jiných regionů nákladními a osobními auty oblast nájezdu a sjezdu u Ejpovic.

„I když tato akce byla řádně nahlášena plzeňské policii, která neměla námitky proti protestu, přesto v průběhu demonstrace byla odkloněna doprava jiným směrem. Tato skutečnost nás velmi mrzí,“ říkala ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

„Nechceme dělat bouřlivé protesty, chceme jenom upozornit na kritickou situaci v českém zemědělství. Každý občan ČR by si měl uvědomit, že chov skotu je pilířem celé agrární soustavy, zabezpečuje účelné využití zelené hmoty a tím údržbu krajiny. Mléko je jednou z hlavních součástí zdravé lidské výživy a nenahraditelné pro děti,“ pokračuje Jandová.

Za současných výrobních nákladů a stále náročnějších požadavků EU na zooveterinární opatření, pohodu zvířat a ochranu životního prostředí je chov dojnic a produkce mléka pro zemědělce velmi ztrátová. Ztrátovost nelze překlenout ani za pomocí dotací, neboť čeští zemědělci je dostávají zhruba na poloviční úrovni než zemědělci v Německu a v Rakousku.

„Nákupní cena za 1 litr mléka za měsíc květen 2009 je 6,09 Kč/litr. Náklady na výrobu (podle Zelené zprávy ministerstva zemědělství) za rok 2008 činí 9, 21 Kč za litr. Přímé platby a dotace vstupu ( 1670 Kč na VDJ za rok 2008) tj. 0,25 Kč/litr. Ztráta z výroby mléka je 2,87 Kč/litr,“ dodala Jiřina Jandová.