Pojďme trošku bilancovat ten uplynulý rok…

To novoroční bilancování a ohlédnutí za právě ukončeným rokem není vůbec nic radostného. Ceny všech vyráběných zemědělských komodit jsou na úrovních, které před rokem nečekal ani ten největší pesimista. Ceny obilovin se v určitém okamžiku dokonce pohybovaly v cenách platných před sametovou revolucí. Možná jen řepka udělala někomu radost. Zejména pak tomu, kdo se spokojil při podpisu termínovaného obchodu s částkou lehce nad osm tisíc korun.

Jak jste si vedli v živočišné výrobě?

Výroba vepřového masa jedním slovem tragédie. A to přitom chov prasat byl v minulosti chloubou českých a moravských zemědělců. Práce našich šlechtitelů byla známá po velké části Evropy. Dnes o českou genetiku se nezavadí. A nejen to. Nebude dlouho trvat a nezavadí se ani o české sele. Podobná, ne-li horší situace je u producentů mléka. Kdyby jim někdo loni v tuto dobu tvrdil, že budou mléko ne prodávat, ale spíš odevzdávat do mlékáren za směšnou částku nedosahující ani šesti korun, kolik by jich tomu věřilo? Asi nikdo. Po zkušenostech uplynulého roku tomu již věří.

Jak si myslíte, že tato situace bude dlouho trvat?

Jak dlouho bude trvat tato schizofrenní situace, se dá jen velmi těžce odhadovat. Proto plánování pro příští období bude velmi složité. Možná, nebo spíš určitě bude hodně záležet i na štěstí každého zemědělského podnikatele. Každé vykročení může znamenat cestu k prosperitě, nebo taky k zániku. Zemědělci, ale stále pevně věří, že každá krize jednou skončí. Nic netrvá věčně, ani pád cen zemědělských komodit. K oživení jistě dojde, a ono již pomalu dochází.

Jaký asi bude pro zemědělce rok 2010?

Rok 2010 určitě nebude jednoduchý, bude vyžadovat hodně práce, hodně dřiny a odříkání.

Co si tedy v tom novém roce přát?

Přejeme si , aby byla co nejrychleji zpracovaná koncepce záchrany českého zemědělství, abychom mohli zásobovat vlastní trh kvalitními zdravými a chutnými českými potravinami za konkurenčních podmínek srovnatelných se všemi zeměmi Evropské unie.