Na místě bylo možno si nechat vyšetřit rizikové faktory srdečně-cévních onemocnění – krevní tlak, cholesterol, glykémii a podobně. „Výsledky na místě lidé mohli zkonzultovat s lékaři nemocnice. Přes nepřízeň počasí, kdy po většinu doby pršelo a byla citelná zima, příležitost využilo velké množství občanů i návštěvníků Sušice. Přesně jich bylo 186, nejstarší zájemkyni bylo úctyhodných 95 let, nejmladšímu pak 25. Potvrdilo se, že ženy o sebe více pečují – bylo jich 61%, mužů jen 39%, a i ti mnohokrát dovedli na vyšetření jejich manželky," uvedl Vanžura.

Nové centrum infuzní terapie v sušické nemocnici.
V sušické nemocnici pomohou lidem od bolesti, otevřeli nové centrum i ambulanci

Kromě vyšetření rizikových faktorů pak mnozí využili možnost dozvědět se od pracovníků pojišťovny podrobnosti o preventivních programech, možnostech lázeňské léčby a zkonzultovat své pohybové problémy, především bolesti zad, s přítomnými fyzioterapeuty z lázní Jáchymov. „Poděkování patří všem, kteří se i ve špatném počasí nenechali odradit a přišli udělat něco pro své zdraví, ale také všem, kteří se na přípravě a zajištění celé akce s nasazením vlastního zdraví podíleli," dodal ředitel nemocnice.