První organizovanou tesařskou firmu v Chanovicích založil v říjnu 1919 Jan Pavlovský. Začátek výroby byl v pronajatých prostorách na hájence, v lese zhruba jeden kilometr od vesnice. Veškeré práce se dělaly ručně, za pomoci tradičního náčiní. Kolem roku 1930 se sídlo firmy posunulo na východní okraj vesnice. „Tehdy měla firma kolem 15 zaměstnanců. Za druhé světové války byla výroba velmi utlumena kvůli nechuti majitele spolupracovat s nacistickými okupanty. Na počátku 50. let dochází k úplnému znárodnění a chanovická tesárna se stává součástí Okresního stavebního podniku Horažďovice, následně celku Pozemní stavby Plzeň. V polovině 70. let se podařilo prosadit rozšíření závodu. Počet pracovníků kolem roku 1980 se zvýšil na 200 stálých zaměstnanců. Zásadní byl nový hlavní výrobní směr, dřevostavby CHANOS,“ sdělil starosta Petr Klásek.

Po roce 1990 je podnik privatizován vnukem zakladatele St. Pavlovským. Podstatná je změna vlastníka v roce 1994, kdy závod jako celek kupuje X. Haas z Bavorska. Během dvaceti let naprosto změní výrobní program. Rozšíří výrobní areál na plochu 42 hektarů a počet zaměstnanců se pohybuje kolem 500 pracovníků mnoha profesí z řad žen a mužů širokého pošumavského regionu. V roce 2016 přichází nový majitel celého rozsáhlého výrobního areálu chanovického dřevozpracujícího podniku, a to firma Pfeifer z Rakouska.

Více fotografií z historie tesařiny v Chanovicích najdete v pátečním vydání Klatovského deníku.