O investičních akcích obce Velhartice jsme si během naší návštěvy na obecním úřadě povídali se starostou obce Pavlem Prosrem.

Co se vám podařilo v poslední době ve Velharticích udělat?

V poslední době se nám podařilo zrekonstruovat dětské hřiště ve Velharticích pod školou. Hřiště bylo opraveno a zmodernizováno s podporou Státního zemědělského a intervenčního fondu, odkud jsme získali dotaci 237 480 korun. Celkové náklady na hřiště ale byly 312 640 korun. Rozdíl jsme doplatili z rozpočtu obce. Přiznanou dotaci máme také z Plzeňského kraje na výstavbu multifunkčního hřiště pod školou ve Velharticích. Tam se promění asfaltové hřiště v hrací plochu s umělým povrchem. Celkové náklady jsou spočítány na 950 tisíc korun.

Během léta byla dokončena také oprava poškozené střechy budovy mateřské školy a oprava střechy verandy u mateřské školy. Školka dostala také novou výmalbu, nábytek, osvětlení, a to za 200 tisíc korun.

Získali jsme také dotaci z Plzeňského kraje ve výši 50 tisíc korun na opravu fasády domu s pečovatelskou službou

Mnoho žádostí o dotace ale máte ještě připraveno…

Dokončeny byly také přípravné práce na realizaci projektu Revitalizace zeleně v intravilánu a extravilánu Velhartic, Hor Matky Boží, Chotěšova a Nemilkova. (Extravilán je označení pro nezastavěnou část obce, intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě, pozn. aut.). Zpracovaný projekt a žádost o dotaci byly předány Státnímu fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu přesahují dva miliony korun.

Zpracovali jsme také projekt na rekonstrukci čistírny odpadních vod pro Velhartice. Uvažujeme totiž o tom, že bychom čistírnu rozšířili o jímku pro svážené odpadní vody s možností vývozu septiků do velhartické čistírny také z okolních obcí.

Vaše obec je členem Dobrovolného svazku obcí Ostružná. I to vám dopomohlo k penězům na investiční akce…

Ano, prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Ostružná byl realizován projekt bezdrátového rozhlasu ve Velharticích a v Kolinci. Na akci byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje. Podařilo se pořídit také festivalový stan s lavicemi, stoly a osvětlením. Tento stan budeme v rámci svazku používat pro pořádání kulturních a společenských akcí. Svoji první zatěžkávací zkoušku měl stan na srazu rodáků v Mokrosukách.

Je něco, co by vás ve Velharticích trápilo?

Chybí nám v obci lékárna. Tu, kterou jsme zde měli, provozovatel uzavřel a zdejší obyvatelé musejí dojíždět do Klatov a nebo do Sušice. Jednáme nyní o získání nových prostor vhodných pro zřízení lékárny, ale potřebujeme i lékárníka. Těm se totiž do malé obce moc nechce.

Příští týden navštívíme Velké Hydčice u Horažďovic