Auta označená tabulkou pro invalidy smí za určitých okolností porušit dopravní předpisy. Ne vždy je to přijímáno kladně.

Své o tom ví například Radek Sedláček z Klatov. Ten nedávno zajel autem, které má označené tabulkou do Zlatnické ulice v Klatovech. Do ulice je zákaz vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy. Sedláček tam zajel, neboť měl v jednom z podniků, které tam sídlí, jednání. „To, co se potom dělo, bylo zvláštní. Přišel strážník a řekl mi, že tam nesmím stát. Po něm přišel ještě jeden a ten se ptal, jestli jsem tady u lékaře. Já mu řekl, že na cole. Vysvětlil jsem mu, že nedokážu dojít z žádného parkovacího místa, kde mám povoleno stát, ale on stále opakoval, že můžu jen k lékaři. Tak jsem se ho zeptal, jestli mám zakázané Klatovy, protože podle vyhlášky nesmím stát ve městě nikde," popsal konflikt kvůli parkování Sedláček.

To, že by průkaz platil jen pro návštěvu lékaře, se Sedláčkovi nezdá. „Podle mého názoru, jsou invalidé značně omezeni v tom, kam mohou zajít a kam ne. Když v ulici nebude místo pro invalidy, znamená to, že tam nesmím? To by stálo za zamyšlení," konstatoval Sedláček.

Podle zákona umožňují označení pro invalidy vjet do míst se značkou „zákaz vjezdu", pokud je tam dodatková tabulka „jen zásobování", „mimo zásobování", „jen dopravní obsluha" a „mimo dopravní obsluhy". Označení platí jen tehdy, když řídí vozidlo osoba se zdravotním postižením, nebo je tato ve vozidle přepravována. Držitel průkazu současně může v naléhavém případě vjet i do oblastí označených značkou „pěší zóna". Držitel parkovacího průkazu v naléhavém případě nemusí dodržovat zákaz stání, přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na výzvu policisty je přitom povinen prokázat, že vlastní průkaz pro osoby se zdravotním postižením, takzvaný průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Lidé však, podle informací Deníku, označení pro invalidy zneužívají. S vozidlem, které je označeno, jezdí lidé, kterým průkaz nepatří. Za zneužití označení hrozí správní postih.

To, zda nedochází ke zneužívání označení invalidů, kontrolují policisté při běžné kontrolní činnosti. „V poslední době dopravní policisté takový případ na Klatovsku nemuseli řešit," sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté také kontrolují, zda řidiči neparkují neoprávněně na místech, která jsou invalidům vyhrazená. Zejména na parkovištích před nákupními centry na nich často stojí lidé, kteří na to nemají právo. „Když policisté řidiče nezastihnou, provedou zdokumentování vozidla, pořídí fotodokumentaci a případ předají k řešení jako správní delikt příslušnému správnímu orgánu. Tento způsob řešení přestupku je relativně nový, ale jeví se nám jako velmi efektivní," konstatovala Ladmanová.