„Provoz na interním oddělení je i nadále omezený, péče je poskytována na standardních interních lůžkách a ambulanci. Důvody jsou provozně-technického rázu. O tomto stavu byla informována zdravotnická záchranná služba. Stav bude platit až do odvolání. Provoz lékařské pohotovostní služby pro děti i dospělé funguje dále bez omezení v nepřetržitém režimu. V běžném režimu i nadále funguje lůžková oddělení následné péče,“ uvedl ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Lidé musí tak i nadále počítat s tím, že se může stát, že k nim záchranná služba přijede později, jelikož při odvážení pacientů do Klatov či Strakonic se dojezdové časy prodlouží.

HLEDAJÍ PERSONÁL

Obyvatelé Sušicka mají kvůli stávajícímu stavu obavy, aby nebylo interní oddělení zavřeno zcela, jako tomu bylo v roce 2015, kdy chyběl personál. S nedostatkem pracovníků se na současném oddělení potýkají i nyní. Tento problém už ale řeší i jednatelé nové firmy, kterou založilo město, Sušická nemocnice s. r. o., která by měla 1. srpna nemocnici převzít. Lepší podmínky mají nyní po schválení 22 milionů korun zastupitelstvem, které poslouží pro rozjezd nemocnice po jejím převzetí. „„Znamená to, že po převodu nemocnice budeme mít finanční prostředky na provoz a stabilizaci. Doufejme, že tento krok nám pomůže při řešení nejnaléhavějšího problému, což je hledání lékařů na internu. Nyní jsme schopni budoucím lékařům nabídnout jistotu toho, že nemocnice má budoucnost, že nemusejí mít obavy k nám přijít a pomoci vrátit sušické nemocnici důležitost a reputaci,“ uvedl jednatel Václav Rada.