Nemocnice Sušice z provozně-technických důvodů omezí od 5. do 20. června provoz interního lůžkového oddělení, proto už nyní přestává na toto oddělení přijímat pacienty. Provoz lékařské služby první pomoci pro děti i dospělé bude fungovat bez omezení v nepřetržitém režimu.

Vedení nemocnice o omezení provozu lůžkové interny informovalo okolní zařízení i záchrannou službu. „Akutní případy převezmou nemocnice Klatovy nebo Strakonice. Péče o pacienty je tedy zajištěna,“ řekl ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Lidé musí tak počítat s tím, že se může stát, že k nim záchranná služba přijede později, jelikož při odvážení pacientů do Klatov či Strakonic se dojezdové časy prodlouží.

Pacientům při náhlé změně zdravotního stavu pomůže lékařská pohotovost, která bude v nemocnici fungovat jako nyní.

Omezení se netýká provozu interní ambulance a rovněž další oddělení budou sloužit pacientům bez omezení. V běžném režimu bude fungovat i lůžkové oddělení následné péče.

Od 20. června se provoz lůžkového interního oddělení vrátí do standardního režimu a začne znovu přijímat pacienty. „Za vzniklé komplikace se pacientům omlouváme a vynaložíme ve spolupráci s městem veškeré úsilí, aby o ně i přes toto omezení bylo plně postaráno,“ dodal Kratochvíl.

Všichni věří, že se zlepší i personální situace na interně, kam stále nemocnice shání lékaře, protože jich má nedostatek. „Hledáme řešení, ale situace není jednoduchá, což si myslím nyní poznávají i ti, kteří měli pocit, že stačí jen něco odhlasovat. Na nejbližší dny jsou naplánována jednání s lékaři, tak uvidíme,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl.

Uhynulé ryby a vypuštěný náhon v Nýrsku.
Za uhynulé ryby v Nýrsku dostalo Povodí Vltavy pokutu sto tisíc