Místo 36. ročníku silvestrovského pochodu Za Kelty – Memoriálu Zdeňka Pavlíčka a Milana Pokorného, který vždy pořádal Klub přátel zdravého pohybu a erotické svěžesti s podáváním keltského punče a v posledních letech grogu pro správný krok či čaje vyrazili lidé na Sedlo individuálně. .

„My jezdíme na Sedlo každý rok. Je to už taková tradice posledních možná už šest let, už to k našemu Silvestru patří. Dneska je navíc krásné počasí, takže se na výšlap těšíme,“ řekla Tereza Uldrichová ze Sušicka.

Někteří přicházeli k rozhledně ze Sušice, od Kašperských Hor, od Podmokel, ale mnozí přijeli i z delší trasy a parkovali v Albrechticích. Tam se každoročně konaly také vepřové hody, ale i o ty letos příchozí přišli. Mohli se však občerstvit v okénku.

Turisty v posledních dnech roku lákala také Šumava. Národní park Šumava tak musel vydat upozornění, jak se lidé mají chovat, protože ne všichni to dodržovali tak, jak měli.

„Prosíme návštěvníky, aby se chovali při výletech do přírody ohleduplně k sobě dle vládních nařízení a také s respektem k přírodě. Mimo to připomínáme, že parkování mimo intravilán obcí je možné jen na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, a to jen v době mezi 6. až 21. hodinou. Tyto plochy neslouží pro přenocování v autě, obytném autě nebo v karavanu a ani ve stanech. Odstavení vozidla na loukách, lesních cestách, zajíždění do porostů a podobně je v rozporu se zákonem,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.