„Když jsme v roce 2016 začínali s veřejnou sbírkou na obnovu varhan v kostele, někteří to považovali za bláznovství, jiní za zbytečnost, ale my jsme věřili. A skutečně v Klatovech žijí kulturní a kreativní lidé, kteří milují hudbu a umění. Právě díky nim jsme projekt mohli dokončit,“ uvedl farář husitské církve Tomáš Procházka.

Varhany firmy Breil pocházejí z německého Dortmundu. Odtud s trochou štěstí a obětavé pomoci mistra varhanáře Antonína Habětína přistály na kůru husitského kostela v Klatovech v červenci 2020. Nahradily tam pneumatické varhany z 50. let, které se nakonec ukázaly jako neopravitelné. „Poslední opravy a ladění nového nástroje proběhly v říjnu 2021. Výtěžek veřejné sbírky ve výši 289 000 korun pokryl necelé dvě třetiny celkových výdajů na projekt. Na veřejné sbírce se podílela celá řada osobností i firem Klatovska a nezanedbatelnou částkou také samotné město Klatovy. Všem dárcům srdečně děkujeme,“ řekl farář.

Slavnostní první koncert na nově instalované mechanické dvoumanuálové varhany se uskutečnil ve Sboru Dr. Karla Farského o třetí adventní neděli. Na místě bylo možné zakoupit památeční pohlednici s akvarelem nových varhan z dílny Jaroslavy Papežové nebo také píšťaly ze starých varhan. Hrály nejen nové varhany pod rukama Jany Marcinkové Smolové, ale i trubka Tomáše Bastla a hudební soubor Kaňky z klatovské ZUŠky.

Varhany budou slyšet při pravidelných nedělních bohoslužbách od 9 hodin v kostele Sboru Dr.Karla Farského v Dukelské ulici, ale také při pravidelných koncertech, které jsou plánované na příští roky. „Nástroj již slouží také k výuce žáků ZUŠ v Klatovech, stejně jako je prostor kostela s výbornou akustikou otevřen koncertům a akcím ZUŠ. Právě tato spolupráce na kultuře v Klatovech byla jednou z nosných myšlenek pro projekt,“ dodal Procházka. (dl)