"Na jednotlivých hradech jsou připraveny speciální tematické prohlídky, na hradních nádvořích praktické ukázky používání dobových zbraní, výstroje a taktiky v podání skupiny Lučistnice.cz, regionální pochutiny k občerstvení přímo na hradě nebo v jeho blízkosti," uvedl koordinátor Šumavského trojhradí Zdeněk Svoboda.

HRAD RABÍ

Na hradě Rabí bude po celý víkend bude volně průchozí celý hradní areál včetně například prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo. Navštívit bude možné i nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.

Na Velkém nádvoří skupina Lučištnice.cz předvede funkční modely středověkých strojů, např. trebuchet a katapult, které používaly i husitské oddíly pod vedením Jana Žižky při úspěšném obléhání Rabí přesně před 600 lety. Z menšího katapultu si budou moci návštěvníci sami vystřelit. Po oba dny obsadí větší či menší modely vojenských obléhacích strojů.

Po oba víkendové dny jsou v nabídce speciální prohlídky hradu (v 10.15 a 16.30 hodin) o obranném systému hradu i o strategii jeho dobývání. Návštěvníci mj. zjistí, jakým způsobem Jan Žižka dobyl mohutnou rabskou pevnost v roce 1421, i když při tom přišel o dvé druhé oko.

HRAD KAŠPERK

Na nádvoří hradu Kašperk budou připraveny komentované praktické ukázky a střelba z palných zbraní z období 15. století až po zbraně s perkusními zámky. V akci budou předvedeny ruční palné zbraně, např. pušky hákovnice, ale i polní děla. Tyto zbraně budily na bojištích středověku bojištích respekt i hrůzu. Program na nádvoří doplní malá výstava ke středověkému vojenství. "Zajímavostí je torzo původní cihelné helmice, které se na Kašperku dochovalo na západní věži, je jedním z prvků pasivní obrany - nehořlavá střešní krytina bránila vzplanutí a vyhoření při obléhání," poznamenal Svoboda.

Zamýšlená role Kašperku tkvěla v na svou dobu moderním pojetí: strážní hrad jako opevněná základna pro soustředění vojsk a následné vytažení do boje v případě napadení země.

HRAD VELHARTICE

Obléhání a obrana nejen hradů ve středověku, ale i 30ti letá válka v západních Čechách, to jsou témata se kterými se seznámíte na hradě Velhartice. Tam bude pro návštěvníky připravena speciální prohlídka hradu zaměřená na veškeré obranné mechanismy užité k obraně velhartického hradu. "Zvláštní důraz zde bude kladen na střelné zbraně, především na luky a kuše. V rámci prohlídky k nim bude probíhat odborný výklad, po konci prohlídky si je budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout a vidět v akci tento druh zbraní nejen z evropské provenience, ale např. i z Asie mongolský luk. Zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku nebo z kuše v rozšířené střelnici," nalákal Svoboda.

S každým prohlídkovým okruhem, budou mít všichni návštěvníci možnost si projít úplně novou expozici v hradním pivovaru o Třicetileté válce. Celé spodní patro je věnováno vojenství: Je zde postaveno dělostřelecké stání, ukázky střelby z děla a muškety, možnost potěžkat si skutečnou mušketu a zkusit si s ní zamířit. Pro menší děti jsou pak například k dispozici dřevěné kostky, ze kterých je možno postavit barokní pevnosti.