Například na Švihově budete moci zhlédnout dokument 400 let poté aneb Staroměstská poprava roku 1621. Během večera tam potkáte i kata Mydláře či Jana Jesenia.

Hradozámecká noc je ve Švihově tradičně vrcholem návštěvnické sezony a je tak připraven bohatý program s půlnočním překvapením. Vše startuje ve 21 hodin a již zmíněný dvojdílný dokument doplní vystoupení šermdivadla Clatonia z Klatov a skupiny historického šermu Zlatý grál z Tachova. „Ani o přestávkách se nudit nebudete. V pauzách budete moci potkat vzácné hosty večera – kata Jana Mydláře, Kryštofa Haranta, Kašpara Kaplíře a Jana Jesenia, nebo zhlédnout vystoupení Exekuce. Na úplný závěr večera je připraveno půlnoční překvapení pro dámy i pány,“ informoval švihovský kastelán Lukáš Bojčuk. Doplnil, že celým večerem provází moderátor televizního seriálu Pověsti a záhady českých hradů Libor Marek. Akce se koná na nádvoří hradu, v případě nepříznivého počasí je připravena varianta v hradním špýcharu.

Hradozámecká noc se koná i jinde v kraji. Velhartice nabídnou večerní prohlídky oživeným hradem, jejich začátky jsou ve 20, 20.30 a 21 hodin. Kromě toho se tam o víkendu konají oblíbené Štíty stříbrného lva.

Na Rabí lákají na Krvavý román, loutkové divadelní představení, které podle novely legendárního Josefa Váchala připravil divadelní spolek LokVar. Začne ve 20.30 hodin a odehraje se v bývalé hradní konír-ně na velkém nádvoří. Pozor, Krvavý ro-mán není vhodný pro děti do 12 let.

LOVECKÉ KRATOCHVÍLE

Na zámku Červené Poříčí nachystali tři unikátní prohlídky, při nichž si pod vedením průvodce projdete vnit-řní prostory zámku v netradičních nočních hodinách. Komentované prohlídky odcházejí ve 21, 21.30 a 22 hod.

Na Tachovském zámku se v průběhu kostýmovaných prohlídek seznámíte s nejvýznamnějšími členy knížecího rodu Windischgrätzů, který byl s tachovským panstvím svázán více než 150 let. Poznáte jejich různorodé charaktery i jejich tajemství. Prohlídky budou začínat v 17, 18, 19, 20, 21 a ve 22 hodin.

V klášteře v Kladrubech začíná akce v 18.30 a kromě pozorování slunce a noční oblohy nabídne přednášku „Nebezpečné bouřkové jevy“ v podání Lumíra Honzíka, pracovníka Hvězdárny v Rokycanech a Plzni.

Na zámku Kozel se můžete stát součástí prohlídky výstavy „AERONAUTICA – Létající stroje Leonarda da Vinci“, kterou povede samotný Leonardo.

Zámek Manětín přichystal speciální prohlídky, které nesou název Myslivecká latina aneb lovecké kratochvíle na manětínském panství. První startuje v 19.30 hodin.