V letošním roce obec Hrádek úspěšně požádala o dotaci z Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na akci Naučné stezky Hrádecka. „V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny čtyři vycházkové trasy v celkové délce 13,4 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny tabulemi, které informují o místních zajímavostech. Během cesty si můžete odpočinout na dřevěných lavičkách nebo pod krytými odpočívadly. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku. Na první informační ceduli jsou popsány trasy včetně výškových profilů,“ informoval Čeněk Šebesta z Obecního úřadu Hrádek.

První trasa na Poustku a Odolenov je nejnáročnější a nejdelší. Druhá trasa vede na Doubků skálu a do Průhonu a je nejkratší. Další trasy vedou okolo kapličky sv. Anny do Zbynic a ke zřícenině tvrze v Kašovicích. „Časem budou vytištěny malé mapky s popisem tras, podle kterých se mohou turisté orientovat mezi jednotlivými informačními tabulemi. Z Evropské unie se nám podařilo získat 85 % finančních prostředků potřebných na akci. Práce na úpravě tras, vyznačení v terénu, sekání a vyřezání v lesních úsecích prováděli zaměstnanci obecního úřadu, kteří se také podíleli na tvorbě a úpravách textů a administrativních činnostech. Kresby na informačních tabulích vytvářel výtvarník Josef Protiva,“ sdělil Šebesta.