Hrádečtí obyvatelé i zastupitelé vybrali společně vítězný návrh, podle kterého vznikne nový znak a prapor obce.

S devíti návrhy, které vytvořil Zdeněk Papeš, se zastupitelé i občané seznámili v červnu. Lidé mohli hlasovat prostřednictvím ankety na webových stránkách obce i osobně na obecním úřadu. Některé znaky vycházely z historických pramenů, na dalších byly symboly, které jsou pro Hrádek charakteristické.

„Návrh jsme nechali zpracovat Zdeňkem Papešem, který je synem autora publikace o Hrádku. Nechtěli jsme, aby nám návrh znaku dělala komerčně nějaká firma. Naším cílem bylo, aby návrh vytvořil někdo, kdo má k historii obce vztah. S Papešovými spolupracujeme už delší dobu, mají k obci osobní vztah,“ zdůvodnil výběr výtvarníka hrádecký starosta Josef Kutil.

„Myslím, že každá obec by měla mít svůj znak. Zvolený návrh se mi líbí,“ sdělil svůj názor Bohumír Bucifal z Hrádku. „V anketě jsem nehlasoval, ale vítězný návrh se mi líbí. Oceňuji, že je na něm motiv hrádeckého zámku,“ uvedl Karel Kovařík z Hrádku.

„Zastupitelé i občané měli čas návrhy promýšlet do září. Ke každému návrhu byl popis atributů, aby byli seznámeni s tím, co znamenají,“ sdělil Kutil. Hlasovalo celkem 80 občanů, z toho 69 občanů prostřednictvím internetu. Nejvíce hlasů získaly dva znaky s 28 hlasy. Oba jsou s vyobrazením hradu, který připomíná hrádecký zámek. První byl také se symbolem sv. Jana Nepomuckého, jehož atributem je pět hvězd. Jan Nepomucký, který je patronem ochrany obce před povodněmi, na návrhu označuje, že Hrádkem protéká řeka i je místem bezpečného přechodu přes ni. Druhý znak, který se stal i vítězným, je doplněn o symboly patronů. Rošt připomíná sv. Vavřince, kterému je zasvěcen kostel na Zdouni. V dolní části se nachází konvička, která je atributem sv. Valpurgy, které je zasvěcena hrádecká zámecká kaple.

„Zastupitelé respektovali názor občanů a ve finále se rozhodovali mezi dvěma vítěznými návrhy. Po diskuzi odhlasovali vítězným druhý znak. Mezi připomínkami k prvnímu znaku bylo i to, že hvězdy na modrém podkladu mimo jiné odkazují k vlajce Evropské unie,“ informoval Kutil.

Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo, cesta k novému znaku a praporu je ovšem ještě dlouhá. „Nyní se dotvoří korektury a zpracují připomínky a znak se připraví k projednání heraldickou komisí krajské úřadu v Plzni. Po projednání v komisi budou podklady předloženy heraldické komisi Parlamentu České republiky ke schválení. Poté bude následovat vytvoření znaku a praporu a jejich slavnostní vysvěcení,“ popsal další postup Kutil.