„Autorem návrhů je grafik Zdeněk Papeš, který se mimo jiné zabývá heraldikou. Jeho otec, jenž je předsedou spolku Pražský Sušičan, se zabývá dlouhodobě historií této oblasti a podílel se na publikaci o Hrádku z roku 1998. Máme tedy záruku, že znak vytvoří člověk, který má k Hrádku vztah a je znalý historie,“ zdůvodnil hrádecký starosta Josef Kutil volbu autora znaku.

Přes prázdniny budou zastupitelé vybírat vítězný návrh, který bude schválen v září. Občané mohou již nyní hlasovat na webových stránkách obecního úřadu pro svého favorita.

Na návrzích je samozřejmě různě zobrazen symbol obce, hrad. Na některých najdeme zobrazení pstruha, který se váže k říčce Pstružná, která se v současné době jmenuje Ostružná. Dalšími atributy na návrzích jsou například hvězdy, které zpodobňují sv. Jana Nepomuckého, patrona vod, či rošt jako atribut sv. Vavřince, kterému je zasvěcen tamní kostel. Jiné varianty vycházejí z historického kontextu, například na některé je umístěna routová koruna, která je znakem Velhartických. V minulosti totiž určitou dobu obec spadala pod Velhartice.

„Domnívám se, že nápad vytvořit znak a prapor obce je dobrý. Návrhy, které byly prezentovány na zastupitelstvu, jsou pěkné. Dokázal bych si z nich vybrat,“ vyjádržil se hrádecký zastupitel Josef Urban k možnostem budoucího obecního znaku.

„Návrhy znaku byly zajímavé, je třeba z nich vybrat ten, který má k obci vztah a bude reprezentovat význam této obce,“ sdělila svůj názor obyvatelka Hrádku Marie Skalová. „Na zastupitelstvu jsem měla připomínku, že by obec mohla dát návrhy na vývěsní skřínku, aby lidé mohli vybírat i jinde než na internetu,“ dodala. Návrhy si tak lidé mohou prohlédnout i na vývěsce obecního úřadu a zvolit svou oblíbenou podobu znaku i osobně na úřadě.