Horažďovičtí už mají jasno, jak bude vypadat jejich Mírové náměstí, které čeká rozsáhlá rekonstrukce. Výběr vzhledu náměstí zastupiteli města potvrdil i veřejný průzkum, který stál radnici 40 tisíc korun.

„Téma budoucí podoby Mírového náměstí je živé už řadu let. Únorové zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že stávající architektonická podoba náměstí bude zachována a v jejím rámci dojde k potřebné revitalizaci. Toto rozhodnutí se opíralo o většinový názor občanů, který je, myslím, dlouhodobě zřejmý. Stále se ale ozývají hlasy, které říkají, že právě názor občanů nebyl standardně zajištěn," popsal situaci starosta města Karel Zrůbek.

Rada města proto rozhodla o zadání nezávislého průzkumu veřejného mínění, podle kterého by bylo možné názory občanů objektivně posoudit. Průzkum mezi občany provedla profesionální agentura.

„Osloveno bylo 316 obyvatel města. Celkem 87 % dotázaných preferovalo variantu úpravy Mírového náměstí, která byla schválena zastupitelstvem," potvrdil místostarosta města Jan Buriánek.

„Nyní nám již nic nebrání v tom dokončit projekt a posunout se ke stavebnímu povolení. V příštím roce by rekonstrukce náměstí mohla odstartovat. Všechny práce budou rozloženy do několik etap, abychom byli schopni rekonstrukci utáhnout z rozpočtu města. Přesto budeme i nadále hledat případné zdroje dalšího financování projektu," vysvětluje Buriánek.

Úpravy které čekají Mírové náměstí vycházejí ze stávajícího stavu. Ve městě zůstane zachované otevřené náměstí s parkem, rozšíří se chodníky a komunikace budou mít nové dopravní normy. Rekonstrukci čeká také kanalizace a rozvody pod plochou náměstí.