Zastupitelé města Horažďovice na svém zasedání schválili rozpočet na rok 2010. V letošním roc budou Horaždovičtí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. „Počítáme s rozpočtovými příjmy ve výši 171 173 870 korun, využitelnými zdroji ve výši 199 941 270 korun a se zapojením přebytku z minulých let ve výši 36 320 000 korun,“ informoval místostarosta města Horažďovice Ladislav Lenský. Zastupitelé schválili vodné a stočné. Tuto cenu navýšili oproti loňskému roku o 2,35 koruny na 45,80 koruny za kubík vody. „Cena vody se bude do roku 2018 každoročně navyšovat v příjmech o 440 tisíc korun, což zabezpečí to, že v roce 2018 se dostaneme na částku 6,71 milionů korun bez DPH, které potřebujeme na reprodukci současného majetku, tedy na opravy a výměny vodovodního a kanalizačního vedení,“ dodal místostarosta Lenský.