Lidé budou muset jezdit do Klatov, nebo využívat k získání některých výpisů kontaktních míst Czech POINTu.

„Na základě provedeného rozboru četnosti a skladby poskytnutých služeb kontaktním místem Katastrálního pracoviště Klatovy v Horažďovicích během roku 2010 a po provedené analýze ekonomické, bylo rozhodnuto, že dnem 31. 1. 2011 končí v Horažďovicích provoz kontaktního místa Katastrálního pracoviště Klatovy. Od 1. 2. 2011 tak již budou tyto služby zajišťovány pouze přímo v Klatovech, v Kolárově ulici 528,“ informuje ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj Zdeněk Kalčík.

Většinu oficiálních výstupů z katastru mohou občané získat na kontaktních místech Czech POINT. Orientační informace o parcelách, domech, bytech a stavu řízení v katastru nemovitostí, s náhledem do map včetně ortofoto, lze rovněž získat, a to zcela bezplatně, na internetové adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pro obyvatele Horažďovic je tato záležitost nepříjemná. „Lidé budou muset jezdit vyřizovat potřebné záležitosti 35 kilometrů, jelikož na kontaktních místech Czech POINTu všechny záležitosti nezískají. Kdo nemá k dispozici automobil, bude mít cestu za tímto úřadem složitější, bude muset jet vlakem nebo autobusem,“ říká místostarosta města Horažďovice Jan Buriánek.

S ohledem na ukončení provozu kontaktního místa v Horažďovicích urychlil katastrální úřad digitalizaci map s obnovou katastrálního operátu v tomto regionu tak, že plánuje její ukončení místo v roce 2017 již v roce 2012.

„Pro rok 2011 plánujeme obnovu katastrálního operátu v katastrálních územích: Svéradice, Jetenovice, Velký Bor, Horažďovická Lhota, Komušín, Hejná, Kejnice, Týnec u Hliněného Újezdu, Hliněný Újezd, Velké Hydčice, Třebomyslice u Horažďovic, Malý Bor, Slatina u Horažďovic, Slivonice, Babín u Horažďovic, Malé Hydčice, Horažďovice, Zářečí, Chanovice a pro rok 2012 v katastrálních územích: Velenovy, Krutěnice, Ústaleč, Letovy, Miřenice, Černíč, Hradešice, Otěšín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín, Tužice,“ dodal Kalčík.

Snahou horažďovické radnice je i přes tato rozhodnutí vést jednání o zřízení alespoň detašovaného pracoviště, které by obyvatelům regionu ulehčilo jednání s úřady. Vše je ale prozatím v počátečném stádiu vyjednávání.