Už tři roky se snaží město Horažďovice sehnat finanční prostředky na rekonstrukci střechy horažďovického zámku. Střechy a krovy nad levým zámeckým křídlem, velkým a malým sálem a kancelářemi městského muzea jsou totiž ve špatném stavu.

„Když se opravovala zámecká střecha po orkánu Kyrill, přišlo se na to, že tam máme závažné statické problémy v krovové konstrukci,“ popisuje problém vedoucí odboru památkové péče Městského úřadu Horažďovice Petr Mika.

Krov nad zámeckým areálem je napaden dřevomorkou, a tak je prý velmi nutné, sehnat potřebné finance na opravy. Minulé vedení horažďovické radnice informovalo, že pokud se situace nebude okamžitě řešit, hrozí dokonce i zřícení střechy.

„Byla by katastrofa, kdyby jakýmkoliv způsobem mělo dojít k porušení střechy a ohrožení vzácných stavebních prvků nebo mobiliáře následným zatékáním. Město nechalo před několika lety nad nově zrestaurovaným společenským sálem udělat potřebné zateplení, aby jeho výmalbu ochránilo od vlhkosti,“ potvrzuje Mika.

„Byl jsem se na stav krovů a střechy po svém zvolení do funkce starosty města podívat. Krov si samozřejmě zaslouží generální opravu. V důsledku působení dřevomorky jsou zničeny zejména pozednice, čímž je tlak krovu na zeď vyšší, než má být. Na krovu je patrná řada vysprávek, které jsou staršího data, z čehož vyplývá, že současný stav trvá možná už desítky let. Do střechy ale nezatéká a snad by bylo možné najít alespoň dočasné a levnější řešení, které by eliminovalo bezprostřední hrozbu zřícení střechy,“ informuje starosta města Karel Zrůbek.

Horažďovická radnice na nejnutnější opravy krovů potřebuje odhadem 6 až 8 milionů korun. Město v minulosti požádalo několikrát o finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie ale ve výzvě opakovaně neuspělo.

„Finance sháníme i my. Pokud se ale peníze nepodaří sehnat, jsme připraveni sáhnout do rozpočtu města a nejnutnější finance na havarijní části krovu dát ze svého rozpočtu, aby se situace dále nezhoršovala,“ pokračuje Zrůbek.