Od září si důchodové záležitosti horažďovičtí občané vyřídí pouze na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v Klatovech a v její kanceláři v Sušici. Dosud si klienti mohli jednou měsíčně vše vyřídit v Horažďovicích. Zrušení poradenských služeb OSSZ, které dlouhá léta poskytovala v budově úřadu, zapříčinila změna vyřizování důchodových záležitostí.

„V úterý u nás byla zástupkyně OSSZ a oznámila, že 5. srpna u nás bude poslední návštěva zastupitelek OSSZ. Od září tedy budou lidé muset dojíždět do Klatov a Sušice. Myslím si, že to je velmi špatné rozhodnutí. Lidí, kteří tuto službu využívali, bylo hodně. Představovali jsme spádovou oblast pro celé okolí Horažďovic. Většinou jsou to sociálně slabší lidé a tím, že jim možnost využití sociální služby v Horažďovicích neumožníme, jim rozhodně v jejich situaci nepomůžeme. Pokud se stát chce chovat jako sociální stát, tak tímhle rozhodnutím se rozhodně sociálně nezachoval," řekl Deníku starosta Horažďovic Michael Forman.

Není technologie

„Hlavním důvodem zrušení poradenských služeb je, že se významně změnilo vyřizování důchodových záležitostí občanů a některé údaje je nutné ověřovat za použití moderních technologií, což se neobejde bez vybudování infrastruktury," řekla mluvčí České správa sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Snažili se domluvit

„Chtěli jsme pracovnicím OSSZ vyjít v podmínkách maximálně vstříc. I přesto, že sem dojíždí pouze jedenkrát do měsíce, nabídli jsme jim možnost vyčlenění místnosti na městském úřadě. „Tam bychom zařídili připojení k síti. Ředitelka plzeňské správy mi řekla, že technicky není připojení možné, proto svoje služby v Horažďovicích ruší. Rozumím tomu, že je pro ně velmi komplikované vše psát ručně, přepisovat do počítače a opět se vrátit do Horažďovic, kde lidem předají informace, ale my jsme alternativní řešení nabídli," řekl Forman.

Internet nestačí

„V žádném případě nestačí jen PC a připojení k internetu. Bez infrastruktury je možnost nadále poskytovat konzultace značně omezená. Protože v drtivé většině případů je nezbytné nahlédnout do údajů, které o klientovi máme ve svých evidencích. Plnohodnotné služby tak klienti obdrží na OSSZ Klatovy nebo na odloučeném pracovišti OSSZ Klatovy v Sušici," vysvětlila Buraňová.

Obě strany projednávaly varianty pro udržení spolupráce mezi OSSZ a Horažďovicemi. Schůdné řešení ovšem nenašly. „Celá záležitost byla projednána i s představiteli města, zvažovaly se různé varianty. Avšak vybudování potřebné infrastruktury by bylo natolik nákladné pro obě strany, že řešením bylo ukončit poradenské dny," dodala Buraňová.

Nešťastné řešení

„Domnívám se, že tohle je velmi nešťastné řešení. Jde přece o seniory. Nedovedu si představit, jak tihle lidé, kteří jsou mnohdy pohybově omezení, kvůli každé věci týkající se OSSZ musí jet desítky kilometrů do Klatov, nebo do Sušice. Tyto poradny přece fungují právě proto, aby lidé nemuseli dojíždět do vzdálených míst," myslí si Božena Behenská z Pačejova.

Barbora Zoubková