Kromě soutěže v pojídání kaše, do které se děti pustily s vervou, byla také korunována děvčata, která uvařila nejlepší kaši. Soutěžily tři týmy, které vsadily na svůj recept a dařilo se jim, rozdíly v bodech byly jen nepatrné. Na všechny účastníky soutěže i vaření čekaly ceny, které předal starosta města Michael Forman.

Připraven byl ale i další bohatý program po celé odpoledne, kdy si přišli na své příznivci divadla, koncertů, ale i parkouru, kdy hoši do svých adrenalinových dovedností zapojili i malé odvážné diváky.

Nechyběl jarmark, občerstvení a přálo i počasí.

Barokní svatojánská noc v Klatovech 2022.
Barokní svatojánská noc v Klatovech se vydařila, v kostele zpíval Štefan Margita