Špatná doba pro prodej průmyslových nemovitostí jde proti záměru města Horažďovice prodat rozsáhlý výrobní areál, kde do konce minulého roku působila dvanáct let německá firma Grammer, která závod opustila a bez práce tak zůstalo 350 lidí. Prodejní cena je přitom velmi nízká, kolem 8,5 milionu korun. Radnice ale požaduje od investora vytvoření co nejvíce pracovních míst.

Grammer, který produkuje automobilové doplňky, investoval do modernizace areálu 25 milionů korun a postavil tam mimo jiné halu za 20 milionů korun a vývařovnu jídel. Na město vše počátkem roku převedl zdarma. Od února nabízí zachovalý výrobní areál v průmyslové části Horažďovic také agentura CzechInvest.

„Nabídky máme od místních, většinou menších firem, ale i podniků z nejbližšího okolí. Žádný z nich nám ale negarantuje vyšší zaměstnanost“ řekl Deníku místostarosta města Horažďovice Ladislav Lenský.

Nezaměstnanost ve městě je od počátku letošního roku trvale na devíti procentech, přitom v minulých letech se vždy pohybovala kolem šesti procent. V místě jsou pouze sezonní zaměstnavatelé jako škrobárna, lidé proto jezdí nejvíce za prací až do Strakonic.

Radnice požaduje od případného kupce co nejvíce pracovních míst. Od nich by se odvíjela i kupní cena. „Nikdo se teď nezaváže, že zaměstná sto lidí po dobu pěti let,“ uvedla starostka města Jindřiška Antropiusová. Původní požadavek města prodat objekt pouze tomu, kdo zaměstná 200 až 300 lidí, označila za science fiction.

„Nejsme Stříbro poblíž dálnice. Podobné problémy má i blízká Sušice,“ dodala. Radní proto doporučili zastupitelstvu počkat na lepší dobu, než areál unáhleně prodat na úkor zaměstnanosti nebo výnosů.

Údržba budov, správa celého objektu a hlídání objektů jsou ale pro město hodně finančně náročné a čekání s prodejem je podle Lenského zbytečné plýtvání penězi. Přesto právě díky těmto investicím města je areál v dobrém stavu. Město ale přes vysoké náklady do údržby nechce areál případným zájemcům pouze pronajímat. „Po zkušenosti právě s Grammerem si myslíme, že pokud by se jim to tehdy prodalo, tak by se tu firma udržela, anebo by za sebe přivedla někoho jiného,“ uvedla starostka.

V roce 2007, těsně před krizí, prodalo město menší areál jatek za 6,5 milionu korun nájemci, který ho nadále rozvíjí. „To bychom si přáli i s objektem bývalého Grammeru,“ dodal Lenský.

Ludvík Pouza, ČTK