Někdo sbírá známky, někdo sbírá pivní tácky, někdo obrazy. Hana Bruštíková z Klatov sbírá zážitky. A to někdy tak hrůzostrašné, že jí běhá mráz po zádech. Studentka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci totiž sbírá zážitky lidí, kteří prožili klinickou smrt.

„Klinická smrt je téma, které se vědecky nezkoumá tak často, ale často je veřejností podceňováno, přestože v Americe probíhá na toto téma hodně výzkumů. Uvědomují si, že ne vše, co musíme nutně vidět, slyšet nebo si na to sáhnout, je to jediné, co existuje, že může být i něco víc,“ vysvětluje mladá Klatovanka, která přiznává, že výpovědi lidí jsou někdy děsivé. „Nejsou to totiž jen zkušenosti příjemné, o nichž se píše nejčastěji. Existují také pekelné zkušenosti. Říká se, že jich je stejné procento jako těch příjemných, nebeských, jak se jim neodborně říká. A při nich určitě jde mráz po zádech,“ přiznává Hanka.

Co už slyšela

„Najednou jsem zjistil, že jsem v neznámém prostoru. Podíval jsem se dolů za sebe a na levé straně na dně řeky leželo mé mrtvé tělo. Při pohledu na tělo jsem věděl, že bylo moje a že jsem v něm „bydlel“. Zvláštní bylo to, že nic jsem k němu už necítil. Neměl jsem potřebu ho zachraňovat a oživovat. Vůbec jsem nerozuměl tomu, co se to děje. Nerozuměl jsem tomu, proč nejsem mrtvý… Najednou jsem začal klesat jakýmsi „ černým prostorem, tunelem“, aniž bych to chtěl a ovládal. Po chvilce jsem se octil v obrovském „růžovožlutém prostoru“… Zjistil jsem, že se cítím úplně normálně jako já, celý duševně i duchovně. Normálně jsem myslel, uvažoval, měl pocity – cítil jsem celou svou identitu, pouze jsem neměl fyzické tělo.

Pocítil jsem, že tady jsem jednou už byl a že tady jsem „doma“! Byl to jasný a krásný pocit Byl jsem tam sám, nikoho jsem neviděl. Najednou přišel pocit, že tam někdo je! Otočil jsem se a tam bylo obrovské světlo ve tvarech lidské postavy. Velmi moc zářilo. Najednou mě to světlo vzalo k sobě a já zažil něco velmi neočekávaného, ale krásného. Vzalo mě do své náruče, houpalo mě a objímalo jako malé dítě. Bylo to velmi intimní. Zjistil jsem, že se netopím ve vodě, ale v jeho nesmírné lásce a dobrotě. Takový pocit jsem nikdy dřív, ani nyní v současnosti a pravděpodobně i v budoucnosti nezažil a nezažiji…“

(z rozhovoru Hany Bruštíkové s Janem Boštíkem z Myslibořic u Třebíče) - I takto může vypadat prožitek klinické smrti (neboli NDE – z anglického near death experience = zkušenost blízkosti smrti).

Obraz NDE

Člověk v okamžiku nejvyšší tísně slyší, jak ho lékař prohlašuje za mrtvého. Pak obvykle cítí, že se velmi rychle pohybuje nějakým dlouhým temným tunelem. Náhle se ocitá mimo své fyzické tělo a vidí ho zpovzdálí jako divák. Často se také dívá na oživovací pokusy zdravotnického personálu a je ve stavu emocionálního vzrušení. Když se uklidní, zjišťuje, že stále má nějaké tělo, jen je odlišné a nadané jinými schopnostmi než tělo, které opustil. Pak k němu přichází jiné bytosti, aby ho uvítaly.

Jedinec vidí duše zemřelých a navíc se před ním objevuje jakási bytost ze světla. Ta mu bez pomocí slov položí otázku, která ho přiměje zhodnotit si svůj vlastní život. Při tom mu světelná bytost pomáhá panoramatickou projekcí důležitých etap jeho života. V určité chvíli má jedinec pocit, že se přiblížil k jakési hranici, za níž začíná už jiný život a ze které není návratu. V tuto chvíli shledává, že jeho čas ještě nenadešel a že se musí vrátit, i když se mu často nechce, protože na tomto území prožívá intenzivní pocity radosti, lásky a míru.
(Ritchie, 2000)

Inspirující téma

Změn a důsledků nastává po prožitku klinické smrti podle Bruštíkové opravdu mnoho. „Přestože je většinou samotný zážitek NDE pozitivní, a dokonce i většina změn, které s sebou přináší, jsou změny kladné, může být pro jedince po NDE zpočátku těžké se s tím vším vyrovnat,“ uvedla Bruštíková, podle níž už samotné sdělení prožitku bývá dalším dilematem, kdy jedinec neví, jak okolí bude reagovat, a vystavuje se riziku nepochopení či v horším případě nařčení z nějaké psychické poruchy.

„Z toho, co jsem prostudovala ke své bakalářské práci, jsem zjistila, že téma klinické smrti (a zážitku blízkosti smrti) je nesmírně zajímavé, inspirující a hlavně v odborných kruzích stále diskutované. Málokdo má k tomuto tématu neutrální postoj. Někteří tento jev berou jako právoplatný vědecký fenomén, který si zaslouží pozornost a další zkoumání, další ho odsuzují jako nevědecký výplod umírajícího mozku, kterým se nemusíme dále zabývat. Každopádně si fenomén klinické smrti zaslouží být důkladně zkoumán,“ je přesvědčena Bruštíková.

Prožili jste NDE?

Studentka z Klatov nyní hledá pro svůj výzkum k diplomové práci osoby, které klinickou smrt prožily a jsou ochotny se o tuto svoji zkušenost podělit ve prospěch seriózních poznatků ohledně tohoto fenoménu. „Patříte-li mezi tyto osoby právě vy, zkontaktujte mne, prosím, telefonicky, prostřednictvím SMS či emailem. Znáte-li někoho, koho se zkušenost s klinickou smrtí týká, zprostředkujte mu, prosím, tuto výzvu. Kontakty jsou telefon 724 329 362, či hankabrustikova@ seznam.cz,“ žádá Bruštíková. Zajímavé příběhy lidí, kteří prožili klinickou smrt, přinese v případě souhlasu dotyčných i Deník.