V další části seriálu U vás na návštěvě jsme zavítali do Dolan. O současnosti i budoucnosti obce jsme si povídali se starostou Václavem Zemanem.

Které významné akce se podařilo obci v poslední době dokončit?
Hlavní investiční akcí bylo zateplení budov základní a mateřské školy. Na opravu škol jsme získali dotaci téměř čtyři miliony korun, celkové náklady pak přesáhly čtyři a půl milionu korun. V rámci zateplení budov se udělaly i další práce, které nebyly součástí dotace, například chodníky k mateřské škole. Kromě zateplení jsme opravili také střechu základní školy, která stála zhruba sedm set tisíc korun, z toho 250 tisíc korun pokryla dotace od krajského úřadu.

V loňském roce jsme rovněž vybudovali dvě dětská hřiště v Malechově a ve Svrčovci nákladem více než půl milionu korun. Na tuto akci jsme dostali dotaci 300 tisíc korun. Hřiště jsme postavili už předloni také u mateřské školy v Dolanech.

Na podzim jsme začali také pokládat inženýrské sítě ke stavebním parcelám ve Svrčovci. Vznikne tam devět stavebních parcel, které budeme v letošním roce prodávat. Zasíťování zatím nebylo dokončeno, protože investičních akcí jsme měli mnoho, tuto jsme začali jako poslední a práce pak přerušily mrazy. Na zasíťování jsme proinvestovali zatím asi osm set tisíc korun.

Zmínit mohu také investici téměř sto třiceti tisíc korun, za které obec zakoupila zahradní traktůrek pro údržbu veřejných prostranství, hřiště a prostor mateřské školy.

Co plánujete na další rok?
V letošním roce máme v plánu dokončení terénních úprav v okolí školy, kde chceme částečně opravit kanalizaci pro dešťovou vodu, vybudovat chodníky, revitalizovat školní dvůr a opravit školní zeď. Tím bude kompletně opraven celý objekt včetně okolí, dokončení přijde obec na zhruba tři sta tisíc korun. Chodníky budeme dodělávat také v Dolanech za koupalištěm.

Další plánovanou akcí je rekonstrukce místní komunikace V Zápotočí, na kterou jsme v rozpočtu vyčlenili půl milionu korun, dalších pět set tisíc obec investuje do dokončení inženýrských sítí ve Svrčovci. Dokončena bude i oprava kaple ve Svrčovci, už v loňském roce jsme udělali celkovou rekonstrukci a odvodnění, letos doděláme vnitřní výmalbu.

V letošním roce obec vyčleňuje nemalé prostředky pro hasiče, celkem 520 tisíc korun. Osmdesát tisíc korun jsou běžné provozní výdaje, ve zbytku je zahrnuta oprava hasičského auta pro SDH Dolany a pořízení mikrobusu pro dopravu na hasičské soutěže pro SDH Malechov.

Přes správní území obce Dolany také vede cyklostezka Praha – Mnichov, náklady na její stavbu v úseku Svrčovec – Dolany – Malechov budou zhruba 17 milionů korun. Obec požádala o dotaci z Fondu přeshraniční spolupráce – cíl 3.

Jaké pracují v Dolanech spolky?
Na správním území obce působí čtyři hasičské sbory. Nejvíce členů má sbor v Dolanech, dále fungují sbory v Malechově a ve Svrčovci. Ve všech třech sborech pracují kroužky Mladých hasičů. Čtvrtým sborem je SDH Řakom, který ovšem už nemá dostatek členů a nemůže vyjíždět ani na soutěže.

Dále v Dolanech funguje Červený kříž, zahrádkářský svaz, který má v obci i moštárnu, jsou tady včelaři. Hlavní organizací v obci je TJ Sokol Dolany, který se zúčastňuje ve všech kategoriích různých soutěží, například ve stolním tenise. Lze tedy říci, že spolková činnost je v Dolanech velmi bohatá.