Při procházkách podél řek jsou lidé mnohdy zděšeni, jak vypadají toky řek. Jako je tomu například u řeky Otavy. V místě, kde se koná pravidelné zamykání či odemykání řeky, a Václav Slavíček tam někdy stojí i po pás ve vodě, když ji zamyká, je nyní vody minimum, místy až sucho. A podobný pohled se naskýtá například i na Fufernách či u Ostrova Santos. „Byli jsme se tam s dětmi projít a trochu mě vyděsilo, jak málo vody zde máme. Okraje řeky jsou místy úplně vyschlé, jsou zde holé kameny, nevybavuji si, zda to takhle někdy bylo,“ řekla Iva Roháčová ze Sušicka.

Nejinak je tomu například i při procházce parkem podél řeky v Horažďovicích.

Velký problém s vodou potvrzuje i mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. „Na Otavě a Úhlavě, a nejen na nich, se projevuje současné hydrologické sucho, způsobené déletrvajícím nedostatkem dešťových srážek. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu cca 20-65 % měsíčního normálu. Pokud tedy více nezaprší, nelze očekávat zvýšení hladiny na vodních tocích, zejména na těch, které nemohou být nadlepšovány vodou z vodních nádrží,“ uvedl pro Deník Roldán.

Bohužel ani v nejbližších dnech to dle předpovědi počasí nevypadá na žádný větší vytrvalý déšť, aby se situace mohla zlepšovat.